// Архив

видимост

This tag is associated with 27 posts

Практическо значение на далечината на видимост.

„Каква полза от звездите, ако свети луната.“ Практическо значение на далечината на видимост. При разглеждане далечината на видимост на далечни обекти може да не се взема под внимание цветовия контраст тъй като прага на чувствителност на окото към цветовия контраст е по-голям от прага на контрастната чувствителност на окото. Между тези два прага е разположен […]

Яркостен и цветови контраст на обектите.

„Всичко видимо е непостоянно.“ Яркостен и цветови контраст на предметите. В основата на теорията за далечината на видимост на обектите лежи понятието за яркостния контраст. Зрението на човека е устроено по такъв начин, че при наблюдение както на близки, така и на далечни предмети и обекти ние ги виждаме само в тези случаи, когато те […]

Далечина на видимост на обектите.

„Който не се труди, не познава почивката.“ Далечина на видимост на обектите. Учението за видимостта представя комплексни изследвания за закономерностите на зрителните възприятия за различните обекти на местността и сигналните светлини. Задачата за определяне далечината на видимост на разнообразните предмети и светлини има голямо приложно значение. За решението на тази задача са заинтересовани всички работещи […]

Може ли да се въздейства на облаците и мъглите?

„Не се страхувай, че се бавиш, страхувай се да спреш.“ Може ли да се въздейства на облаците и мъглите? Сведенията за текущото състояние на природната среда, прогнозите и предупрежденията за неблагоприятни природни явления помагат за предотвратяване и намаляване на загубите от тях, а при правилно и навременно използване на тази информация да се достигне добър […]

Как се образуват облачните системи?

„Хората не обичат това, което не познават.“ Как се образуват облачните системи? Метеорологичните спътници на Земята дадоха уникалната възможност за регулярно наблюдение за облачността и другите метеорологични явления. От особена важност е факта, че спътниците позволиха наблюдение в тези райони, където наземното наблюдение отсъства. При наземното наблюдение обикновено се обхващат само 10 – 20% от […]

Вид и строеж на облаците.

„Против разумните доводи няма оръжие.“ Вид и строеж на облаци. В зависимост от хоризонталите на областите, обхванати от вертикалните движения, а също и от физичните процеси, се образуват различни по външен вид и вътрешен строеж облаци. Различават кълбесто образни (конвективни), вълнисто образни и слоесто образни облаци. Такова подразделяне на облаците, макар и основно на първо […]

Какво представляват облаците?

„Който не се срамува да каже, той и да направи, няма да се срамува.“ Какво представляват облаците? Облаците сами по себе си са едно от интересните явления в природата. Сред тези величини и явления, които се обединяват от понятието „време“, те, облаците имат определяща роля по отношение на свързаните с тях валежи. Изменяйки топлинния и […]

Физични характеристики на мъглите.

„Мъдрецът знае, че знае много, а на глупака му се струва, че знае всичко.“ Как се образуват мъглите на изкачване? Този вид мъгли се образуват в резултат на изкачването на въздуха по склона на възвишенията или планината. Въздухът при това се охлажда адиабатно, което води към кондензация на водната пара. Стратификацията на въздуха, издигащ се […]

Условия за образуване на радиационните и адвективните мъгли.

„Ако не можеш да избегнеш опасността, страхът става излишен.“ Условия за образуване на радиационните и адвективните мъгли. В зависимост от вида на процеса, водещ към охлаждане мъглите се определят, като радиационни и адвективни мъгли, и мъгли на изкачване (по протежение на склона на възвишенията и планините). Радиационните мъгли се образуват в резултат на охлаждане на […]

Как се образуват мъглите?

„Пън, от който не се страхуваш, ще преобърне колата.“ Как се образуват мъглите? Мъглата и димката са в резултат от кондензацията на водната пара в непосредствена близост до земната повърхност (в приземния слой на атмосферата). Мъгла, наричат съвкупността от свободно летящи във въздуха водни капки или кристали лед, влошаващи далечината на видимост до значения по-малки […]