// Архив

величини

This tag is associated with 15 posts

Понятие за барични системи.

„Ако си премълчиш когато влезе, той ще си вкара и магарето.“ Градиент на метеорологичните величини. Метеорологичните величини се изменят, както във времето, така и в пространството, тоест те се явяват, като функция на координатите на точка и времето. Съвкупността от значенията на определена метеорологична величина във цялото пространство или ограничена област от него се нарича […]

Величини и атмосферни явления.

„За магарето винаги ще се намери товар.“ Метеорологични величини и атмосферни явления. Атмосферата се намира в непрекъснато движение. Тя участва напълно във въртеливото движение на Земята около собствената и ос и около Слънцето. Освен това периодично движение, атмосферата се намира в сложно движение относно повърхността на Земята. Под влияние на взаимодействието със земната повърхност, притокът […]

Какви са значенията на метеорологичните величини?

Какви са средни значения на метеорологичните величини? Установено е, че северното полукълбо е по-топло в сравнение с южното. В северното полукълбо средната температура на нивото на метеорологична станция, тоест на 2 м от земната повърхност, през януари е 9ºС, юли 22,4ºС, годишна 15,2ºС, а в южното тя през януари е 16,4ºС, юли 11,4ºС, а годишната […]

Какво е това радиационен баланс?

Какво е това радиационен баланс? Това е важна характеристика на потока на лъчистата енергия, поглъщана и излъчвана от атмосферата. Алгебричната сума, от поглъщаната от атмосферата слънчева радиация, от дълго вълновото излъчване на земната повърхност и от собственото излъчване на атмосферата в световното пространство и към земната повърхност, представлява именно и радиационен баланс на атмосферата. По […]

Величини, Явления, Време

Метеорологични величини – това са температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане, скорост и направление на вятъра, далечина на видимост, количество и височина на облаците и други характеристики за състоянието на атмосферата, които могат да бъдат изразявани в различни измерителни единици. Метеорологични явления –  това са мигли, поледица, виелица, прашни и пясъчни бури, проливен дъжд […]