// Архив

величини

This tag is associated with 15 posts

Числови модели на Световния океан – Част 5.

„Не гледай кой е писал, гледай какво е написано.“ Атлас Levitus Annual Climatology съставен от издателство Sydney Levitus през 1982 г. Съдържа данни за температурата, солеността и наличието на кислород, намиращи се в Националния център за океанографски данни – National Oceanographic Data Center (NODC). Батиметрията получена от американската пет минутна цифрова база за данни от […]

Числови модели на Световния океан – Част 4.

„Вода, която може да ме удави, за мене е океан.“ Към регионалните модели се отнасят също Модела на анализа на вълнението. На рис. 16 са представени характеристиките на този модел. Рис. 16. Той е предназначен за моделиране на набора от параметри за вълните (значителна височина и направление, височина на морското вълнение и зиба, направление, период, […]

Числови модели на Световния океан – Част 3.

„Колкото знаеш, толкова и те ценят.“ На моделиране подлежат температурата, солеността, теченията на 40 хоризонта, височината на морската повърхност. Данните се предоставят в заявените вертикални координати (плътност, налягане, дълбочина, сигма-ниво). Началната разрешаваща способност 1/12º (6,5 км / 3,5 мили). На заключителния етап от моделирането разрешаващата способност нараства до 1/24º (3,8 км / 1,8 мили). Предварителност […]

Числови модели на Световния океан – Част 2.

„Без хляб – гладно, без огън – хладно, без учение – тъмно.“ Глобалните модели на дълбоководните акватории на Световния океан са предназначени за инициализация на регионалните модели, определяне на техните гранични условия и запълване с данни на промеждутъците между участъците от акваториите, покриване с много по-подробни данни. Те се използват за планиране на преходите. Към […]

Числови модели на Световния океан – Част 1.

„Знанието и опитът правят човека мъдър.“ В статията се разглеждат някои характеристики на числовите модели по анализа и прогнозата на параметрите за състоянието на морската среда, използвани за осигуряване на операциите на военноморските сили (ВМС) с океанологична информация, предоставяна от Океанографското управление на ВМС на САЩ. Числовите модели на процесите в Световния океан са предназначени […]

Далечина на видимост при излитане и кацане.

„Лесно е да се научат хиляда начина, трудно е да се постигне един резултат.“ Далечина на видимост при излитане и кацане. Независимо от използването на съвременни радиотехнически, аеронавигационни и светло сигнални средства за кацане приземяването без участието на пилота е невъзможно. Поради това най-отговорния етап от кацането – приземяването – се осъществява от пилота визуално, […]

От какво зависи фазовия преход на водата?

„Всичко видимо е непостоянно.“ От какво зависи фазовия преход на водата? Ако в някакъв затворен обем се намират вода в течно и парообразно състояние, то непрекъснато ще протича процес на откъсване на молекули от повърхността на течността и връщането на молекули от водната пара в течността. Най-голямото налягане на водната пара, възможно при дадена температура […]

Физични свойства на леда, водата и водната пара.

„Гледай не манерката, а съдържанието.“ Физични свойства на леда, водата и водната пара. Водната пара за разлика от другите газове, съставящи атмосферата, при наблюдаваните температури на въздуха може да изменя своето агрегатно състояние, преминавайки във вода (течно състояние) или лед (твърдо състояние). При това капките вода и кристалите на леда могат да се намират на […]

Разпределение на температурата на въздуха в тропосферата.

„Лошият оратор е многословен.“ Разпределение на температурата а въздуха в тропосферата. За определяне на термичния режим в тропосферата основно внимание се отделя на зоналното разпределение на температурата на въздуха. Полето на температурата на въздуха се нарича зонално, ако температурата не зависи от изменението на географската дължина, а се явява функция само на ширината и височината […]

Слънчева радиация.

„След прибързаността идва и разкаянието.“ Слънчева радиация. Енергията, излъчвана от Слънцето се нарича слънчева радиация. Постъпвайки на Земята, слънчевата радиация в по-голямата си част се превръща в топлина. На практика слънчевата радиация се явява единствения източник на енергия за Земята и атмосферата. В метеорологията основно се разглежда температурното или топлинното излъчване. Енергията на излъчване е […]