// Архив

валежи

This tag is associated with 16 posts

Структура на буреносните облаци.

„Не се залавяй да си шиеш наметало, когато вече е заваляло.“ Структура на буреносните облаци. Изследванията на купесто дъждовните облаци (Cb) е позволило да се установи, че тези облаци се състоят от едно или няколко огнища (клетки). В зависимост от преобладаването на знака на вертикалната скорост се отделят три стадия на развитие на огнищата: а) […]

Образуване на електрическите заряди в буреносните облаци.

„При буря всяко пристанище е добро.“ Механизъм на образуване на електрическите заряди в буреносните облаци. Сред всички видове електрически заряди и полета, наблюдавани в атмосферата, зарядите и полетата, пораждани от облаците въобще и кълбесто дъждовните особено, имат голямо значение и представляват значителен, научен и приложен интерес. От момента, когато в средните векове било открито гръмотевичното електричество, […]

Оптични явления в облаците и валежите.

„Който не се труди, не познава почивката.“ Оптични явления в облаците и валежите В облаците, мъглите и валежите при определени условия възникват разнообразни оптични явления, като венци, ореоли, дъги и гало (ареали). Към настоящия момент, обясненията на тези явления се базират на общата теория за разсейване на светлината. Характера на явленията, възникващи при разсейване на […]

Може ли да се въздейства на облаците и мъглите?

„Не се страхувай, че се бавиш, страхувай се да спреш.“ Може ли да се въздейства на облаците и мъглите? Сведенията за текущото състояние на природната среда, прогнозите и предупрежденията за неблагоприятни природни явления помагат за предотвратяване и намаляване на загубите от тях, а при правилно и навременно използване на тази информация да се достигне добър […]

Наземна кондензация и валежи.

„Да се учи старик е губене на време, да се учи младеж – добра инвестиция.“ Наземна кондензация и валежи. Потокът водна пара може да бъде, както положителен, така може да бъде и отрицателен, тоест насочен към земната повърхност. Такива условия се създават в тези случаи, когато дяла на водната пара расте с височината, тоест се […]

Видове валежи.

„Над хората властват кралете, над кралете – учените.“ Как да класифицираме валежите? Капките вода и кристалите лед, падащи от атмосферата на земната повърхност се наричат валежи. Количеството валежи се измерват с дебелината на слоя на течна вода, който може да се образува след падането на валежа върху хоризонтална непроницаема повърхност. Обикновено количеството валежи се измерват […]

Какво представляват облаците?

„Който не се срамува да каже, той и да направи, няма да се срамува.“ Какво представляват облаците? Облаците сами по себе си са едно от интересните явления в природата. Сред тези величини и явления, които се обединяват от понятието „време“, те, облаците имат определяща роля по отношение на свързаните с тях валежи. Изменяйки топлинния и […]

Кристализация на водата в облаците и мъглите.

„Нещастието отива там, където са го поканили.“ Самопроизволно образуване на ледени зародиши в преохладена вода. Експерименталните изследвания са показали, че малки преохладени капки (rПроцесът на самопроизволно образуване на зародиши на ледени кристали в преохладена вода се нарича спонтанна кристализация. Тя представлява сама по себе си статистическо явление. Вероятността за образуване на ядра е пропорционална на […]

Опасни метеорологични явления.

„Работата на една жена е по-добра от приказките на сто мъже.“ Гръмотевична дейност. Наблюдава се най-често в периода от май до септември, като максимумът е през месец юни, средно 2-6 дни. Вероятността за поява гръмотевична дейност през зимните месеци е под 1% при слаба интензивност. Торнадо. Явлението се наблюдава изключително рядко и само през лятото. […]

Защо циклоните носят лошо време?

„Бягащия не избира път. Понякога бягството е победа.“ Защо циклоните носят лошо време? Атмосферни вихри с големи размери и ниско налягане в центъра се наричат циклони. Като правило те носят със себе си сложни условия на времето, облачност, валежи, усилване на вятъра, не рядко характерните сезони явления, като гръмотевични бури, виелици, мъгли, поледици и други. […]