// Архив

бедствията

This tag is associated with 25 posts

Вятърът.

„Навикът често е по-силен от обучението.“ Вятърът в граничния слой на атмосферата. Близо до земната повърхност вятърът силно отслабва под влияние на силата на триене и така нареченото прилепване, тоест скоростта на вятъра достига до нула, тънък слой над земната повърхност, наречен слой на грапавост. Скоростта на вятъра над грапава повърхност (а всички реални повърхности […]

Окото на бурята.

„Лошата слава далеч отива.“ Окото на бурята. Най-феноменално и загадъчно явление в тропическите циклони е централната част (окото на бурята) в което облачността е почти незначителна, особено в сравнение с обкръжаващата окото стена от облаци. Традиционно е прието да се счита, че за окото на бурята са характерни низходящи движения на въздуха, но такива заключения […]

Зараждане на тропическите циклони.

„Ухото слуша далечното, окото вижда близкото.“ Зараждане на тропическите циклони. Изказани са не малко хипотези за условията при които възникват и се структурират по-голямата част от тропическите циклони, но и до момента няма удовлетворителен отговор на този въпрос. С най-голямо признание се ползва хипотезата за вътрешно тропическата зона на конвергенция, в която се срещат североизточните […]

Тропически циклони.

„Ако вятърът събори камилата, козата е отишла на небето.“ Тропически циклони. Тропическите циклони принадлежат към групата на най-мощните, обладаващи огромна разрушителна сила и енергия, явления в природата. Тропическите циклони на източното крайбрежие на Азия и островите на Тихия океан се наричат тайфуни, а в Северна Америка и островите на Атлантика урагани. Обладавайки такава огромна енергия, […]

Могат ли да бъдат предсказани морските бури и урагани?

„Знания без приложение са, като облаци без дъжд.“ Доколкото бурите могат да възникват, както на атмосферните фронтове (фронтални бури), така и в термодинамично неустойчив въздух (вътрешно масови бури), тяхното предсказване се свежда, първо до наличието на атмосферни фронтове, тяхното състояние и време на преминаване, наличието на гръмотевична активност или развитието на неустойчивостта на въздушната маса […]

Може ли да се предвиди възникването на смерч?

„Не се плаши от зимата – след нея идва пролет, плаши се от есента – след нея идва зимата.“ С помощта на радиолокационни наблюдения за облачността и радио сондиране на атмосферата е възможно да се открият облаци, които са способни да предизвикат явлението смерч. Това са купесто дъждовни облаци със силно вертикално развитие, носещи в […]

Може ли времето да е причина за горските пожари?

Много са причините за възникване на горските пожари – например, човешка дейност, само запалване на торфени наслагвания, а от тях и горите, както и метеорологичните условия. Времето в повечето случаи се явява фактор, способстващ или препятстващ разпространението на пожарите. Горещините и вятърът създават пряка заплаха за изгарянето на големи площи гори, като затрудняват борбата с […]

Как възникват и опасни ли са прашните бури?

Прашните бури, независимо, че са метеорологично явление са тясно свързани със състоянието на почвата и с релефа на местността. Те са явление сродно с вихрушките: за възникването на едните и другите е нужен силен вятър и достатъчно сух материал на земната повърхност, способен да го издигне във въздуха и продължително време да се намира там […]

Какви биват снежните виелици и колко са опасни поледиците?

Какви биват и как възникват снежните виелици? Различават следните снежни бури: обща, ниска и приземна. Приземната и ниската снежна виелици се наблюдават при наличие на не слегнал се сух или скоро навалял сняг, който лесно може да се повдига и пренася от вятър, влошавайки видимостта в низките слоеве въздух. Приземна виелица може да се наблюдава […]

Какво предизвиква лавините?

Лавините, още наричани Сели са кално каменни потоци, устремяващи се по планинските склонове, по руслата на планинските ручеи и реки надолу към долините, като разрушават всичко по пътя си. Това са едни от на опасните стихийни бедствия за планинските райони. В планинските клисури често възникват засипи от камъни, чакъл и късове лед или снежни прегради. […]