// Архив

бедствията

This tag is associated with 25 posts

Осигуряване на подводни морски дейности.

„Нуждата е суров учител.“ Навигационно хидрографско и хидрометеорологично осигуряване на подводно технически работи в района на потъналата АПЛ „Комсомолец”. Общите резултати от изследванията през 1990-1995 г. са били използвани при формирането на информационно справочната система (ИСС), разработена в НИЦ за осигуряване на рационално проектираните подводни работи и за изпълнението на радиационно екологичния мониторинг на района […]

Осигуряване на подводни морски дейности.

„Няма късмет, който не се променя.“ Навигационно хидрографско и хидрометеорологично осигуряване на подводно технически работи в района на потъналата АПЛ „Комсомолец”. Във връзка с необходимостта от вземане на всестранно обосновано, организационно техническо решение по осигуряване на радиационно екологическата безопасност на потъналата през 1989 г. атомната подводна лодка (АПЛ) „Комсомолец” са потрябвали голям обем океанографски данни. […]

Какво е Геоверсум.

„Лошите вести са бедствие, добрите – благо.“ Геоверсум – това е съвкупност, състояща се от елементите: високите части на литосферата, ниските части на атмосферата (тропосфера, стратосфера), цялата хидросфера и биосфера, а също и антропосферата. Това понятие за „външната сфера на земята” е въведено от руския метеоролог и географ П.И. Бронов през 1910 г. Геоверсумът може […]

Навигационните рискове при сложни условия.

„С вода и огън не бива да се шегуваш.“ Използване на обобщен модел за навигационните рискове при корабоводене в сложни навигационни условия. При плаване на кораба в сложни навигационни условия задачата за оценка на появата на опасни навигационни ситуации се свежда до оценка на вероятността за изход на кораба от назначената му полоса за движение. […]

Структура на буреносните облаци.

„Не се залавяй да си шиеш наметало, когато вече е заваляло.“ Структура на буреносните облаци. Изследванията на купесто дъждовните облаци (Cb) е позволило да се установи, че тези облаци се състоят от едно или няколко огнища (клетки). В зависимост от преобладаването на знака на вертикалната скорост се отделят три стадия на развитие на огнищата: а) […]

Плоска, кълбовидна и формована мълния.

„Опитът няма общо училище, той учи учениците си по отделно.“ Плоска, кълбовидна и формована мълния. Плоската мълния е сумарен ефект от голям брой коронарни разряди на облачни елементи, предизвикващи червеникаво безшумно светене на значителна дебелина от буреносния облак. Кълбовидната мълния се отнася към най-загадъчните и малко изучени явления. Диаметърът им на земната повърхност е 10 […]

Възникване на мълнии в буреносните облаци.

„Добрата нощ се вижда от вечерта.“ Електрическо поле и условия за възникване на мълнии в буреносните облаци. Независимо от многото хипотези за формирането на електрическото поле и схеми за строежа на буреносните облаци, общо приети възгледи за този сложен проблем не съществуват и до сега. Като най-общо призната се ползва схемата за строежа на буреносните […]

Потенциал на замърсяване на атмосферата.

„Крадците вдигнаха скандал, и в суматохата откраднаха одеялото.“ Потенциал на замърсяване на атмосферата. На разпространението на примесите, постъпващи в атмосферата от различни източници голямо влияние оказват метеорологичните условия. Съвкупността от метеорологични фактори, оказващи влияние на концентрацията на примесите, нейното разпределение по вертикала и хоризонтала, а също и нейното изменение във времето е прието да се […]

Замърсяване на атмосферата в градовете.

„Глупакът не познава достойнствата на мъдреца, здравият не познава страданията на болния.“ Замърсяване на атмосферата в градовете Замърсяването на атмосферата в градовете с всевъзможни примеси се е започнало много отдавна, още от древността. Започвайки още от средните векове с печална известност се е сдобил град Лондон. И въпреки, че били издадени няколко указа на краля, […]

Смерч и прашни бури.

„Когато биволът гледа към небето, търси дърво, на което да се спасиш.“ Смерч и прашни бури. Смерч, наричан още торнадо, представлява едно от буреносните разрушителни явления в природата. Това явление е достатъчно широко разпространено в ниските (тропическите) ширини, най-вече в Америка. В умерените ширини това явление се наблюдава рядко, но и тук смерчът притежава голяма […]