// Архив

атмосферно налягане

This tag is associated with 2 posts

Зависимост между налягането и времето?

Съществува ли пряка зависимост между изменение на налягането и изменение на времето? Доколкото в областите с високо атмосферно налягане (антициклон) времето в повечето случаи е по-добро, отколкото в областите с ниско налягане (циклон), по принцип с повишаване на атмосферното налягане с някаква вероятност, то може да служи, като признак за подобряване на времето и обратно, […]

Измерване на атмосферното налягане

Как и в какви единици се измерва атмосферното налягане? Стандартен прибор с които се измерва атмосферното налягане е живачния барометър. Той представлява стъклена тръбичка затворена в единия край и е напълнена с живак. Откритият отвор е съединен със съд частично запълнен с живак. Когато налягането се повишава, живачния стълб в тръбичката расте и обратно. Височината […]