// Архив

аклиматизация

This tag is associated with 4 posts

До колко може да се понижи температурата на човешкото тяло?

Може ли да се изменя температурата на тялото на здрав човек? Температурата на тялото на здравия човек непроизволно се изменя в течение на денонощието, тя може да се колебае в зависимост от режима на хранене, мускулното натоварване и условията на външната среда (особено, когато последните станат аномални). Обичайните колебания на температурата на тялото на здравия […]

Какъв е механизма за терморегулация у човека?

Температурата на човешкото тяло е постоянна и се поддържа чрез регулация на топло отдаването в зависимост от външните условия и характера на дейност на човека в дадения момент. При понижаване на външната температура и повишаване на топло отдаването, постъпилата храна в организма започва интензивно да изгаря, за да бъдат компенсирани загубите. Едновременно за намаляване на […]

Влияе ли ни топлия климат?

Защо обитателите на умерените зони трудно живеят при топъл климат? Макар, някои изследователи да считат, че вредното влияние на топлия климат върху жителите на средните ширини не е толкова значително, както е прието да се мисли, независимо от това сам по себе си фактът за понижена приспособимост на европейците към условията на топлия климат, много […]

Каква е способността на човека към аклиматизация?

У човека, както е видно способността към аклиматизация е изключително висока до толкова, до колкото човекът е успял да се разсели във всички климатични зони на Земята – от екватора до полюсите и на всички надморски височини – от морското ниво до 4500 м. Приспособяването или адаптацията на човешкия организъм към външните условия има две […]