// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Реформа, икономика, анти икономика.

Да, икономическата наука дойде до банкрут, превърна се в схоластика и младият, свеж ум, който се вглъбява и жадно се стреми да я усвои и на нейна основа да построи своя мироглед, рискува да не намери нищо в нея, освен игра на думи и понятия и да излезе осакатен. С.Ф. Шарапов (1855–1911), руски мислител, обществен […]

Модели на поведение при проблем.

„От добрите мисли укрепва умът.“ Тъмната страна на творческата система. Много е трудно да живеем така, че да имаме ефективен контрол при всичките си между личностни връзки, но обикновено това не е и наложително, стига поне няколко от тях да са истински удовлетворителни за нас. Когато обаче се разболеем, е добре внимателно да огледаме всяка […]

Елементи на схемата за управление. Част 2

„Угодничеството създава приятели, истината – неприятели.“ Нека да разгледаме всички елементи, общи за всички случаи в схемите за управление. Обект и субект. Най-общ и достъпен за разбиране от всички хора е примера с управлението на автомобила. По научному автомобила в тази схема се нарича обект на управление, а водача се нарича субект на управление. Обект […]

Идеята за християнски поход на Изток.

„Имай бога за господар, но никога господаря за бог.“ Борбата на християните срещу маврите. Адемар от Шабан одобрява мирните договори между аквитанци под егидата на херцога, но дори не се сеща, че те биха могли да послужат за основа на съвместен поход за изтребване на неверниците. Представляват ли последните истинска заплаха? Едно спорадично нахлуване в […]

Движение и разселване на славянските народи.

„Тръгнал ли си на път – гледай напред.“ Различия между източните и южните славяни. Изключително значение биха имали и някои антропологически отлики, които биха могли да се установят между двата славянски клона. За съжаление най-древните славянски черепи се отнасят едва към X век, когато славяните под въздействие на християнството изоставят постепенно погребалния обред чрез трупоизгаряне […]

Единствено вярното учение.

„Онези немного, които са в състояние да разберат системата (на чекове и кредити), ще бъдат така заинтересовани в нейните възможности или така зависими от нейните услуги, че от тази група може да не очакваме никаква съпротива. Между това, от друга страна, по-голямата част от хората ще бъдат неспособни поради своето ниво на образование да разберат […]

Контрол, чрез избора, над постъпки и мисли.

„Здравето и мъдростта са двете блага на живота.“ Душевни конфликти. Когато във вашия стойностен свят битуват едновременно две противоположни и еднакво желани от вас житейски представи, вие изживявате душевенконфликт. Тръгнете ли по посока на едната, изживявате мъка, че изоставяте другата. Ако упорствате по поетия път, може да затънете в мрачно отчаяние поради съзнанието, че сте […]

Елементи на схемата за управление. Част 1

„Ако цялата Вселена се превърне в една държава, то как да не установи навсякъде еднакви закони.“ (К. Прутков) И така, ние се убедихме, че глобалната пирамида се руши. При което рушенето става обективно, по Закона на Времето. Това означава разбиване на сатанинската концепция за управление на човечеството. Такава ситуация изправя мислещите хора пред два въпроса: […]

С Божията помощ стават чудеса.

„Никой не обича оковите дори и да са златни.“ По това време, около 1010–1015 г. пленяването и задържането на благородни противници се описва като обичайна практика. Съдбата на пленниците обаче понякога е твърде различна и зависи по-скоро от случайността, отколкото от правосъдието. Някои имат късмет, други — не, и плащат за първите. Това личи от […]

Славянските религиозни схващания.

„Днешния ден е ученик на вчерашния.“ Сега би следвало да се запитаме как се е отразило разделението на славянския свят на три клона върху мировозрението на славяните. Нарасналият напоследък интерес към старо славянската езическа идеология е напълно обясним, като имаме предвид твърде оскъдните данни в историческите извори и особено в южно славянските извори по този […]