// Архив

Управлението

This category contains 128 posts

Измамата „пазарна икономика“.

„Който лъже, краде, който краде, трябва да лъже.“ „Демократична“ Русия в световната лихварска пирамида. След разпадането на Съветския съюз и създаването върху неговите останки много „суверенни“ и „демократични“ държави, всички те моментално се оказали вмъкнати в световната финансова пирамида. Естествено, на приготвеното за тях място на долния етаж на пирамидата. Всъщност, тези нови държави станали […]

Съвременни инструменти на грабежа.

„Много роби не чувстват, че са роби.“ Съвременното човечество: „хранителни вериги“ и „хранителни пирамиди“. От това, което ние казахме, може да се направи извод, че в „капиталистическата икономика“ съществува многослойна (пирамидална) система на експлоатация на обществото, която с нещо напомня на това, което в биологията и екологията се нарича „хранителна верига“. Ако не използваме изтънчените […]

Съвременните „събирачи на данъци“.

„Господарското куче има повече права, отколкото кучето на селянина.“ Корупционно – разбойническа вертикала на властта. Корупционно – разбойническа вертикала на властта е съществувала още в Римската империя. Вертикалата на властта в Римската империя била предназначена, на първо място, за събиране на данъците в провинциите и доставката им в метрополията. Но там, където има държавни пари, […]

Порочния кръг на Запада.

„Алчните хора имат дълги ръце.“ Секретът за „дълговото процъфтяване“ на Запада — военната сила. Да се върнем към официалната статистика за външния дълг на САЩ. Основната част на този дълг се пада на задълженията на съкровищницата на САЩ от разполагането на своите облигации. Тези облигации съкровищницата продава както на резиденти (американски граждани), така и на […]

„Цивилизования“ грабеж на Запада.

„Взел плява, а се налага да връща със зърно.“ Ние вече говорихме за паразитизма на западното общество, което употребява повече, отколкото произвежда. Своите потребности Западът все повече и повече удовлетворява за сметка на останалия свят. В САЩ и Западна Европа от целия свят се стича продоволствие, нефт, текстил, дрехи, автомобили, обувки, битова техника, кожи, украшения, […]

Съвременния западен паразитизъм.

„Умния крадец в своя квартал не краде.“ Съвременният западен паразитизъм има две взаимно свързани основи: а) военна; б) финансово икономическа. Такова делене е доста условно. Формално постъпленията на различни материални ресурси от най-отдалечените кътчета на света в страните от Запада се осъществява не под формата на данъци, както е ставало в Римската империя, а на […]

Истината за „Американската мечта“.

„Тежко на овцете, чиито войвода е вълк.“ Паразитизмът на Запада. Както и древния Рим, съвременна Америка се явява потребителско общество. Достатъчно е да кажем, че на САЩ се пада 4–5% от световното население, а дялът им в потреблението на природни ресурси се оценява на 40%. По данни, съдържащи се в доклад на ООН, например, американците […]

Съвременният финансово-лихварски империализъм.

Колониите не престават да бъдат колонии от това, че са придобили независимост. Бенджамин Дизраели. Федералният резерв е създал свръх държава, която се управлява от международните банкери и индустриалци, които са се обединили за това, че да поробят света заради собствените си печалби. Луи Макфедден, бивш председател на Комитета по банките и валутата в Конгреса на […]

По пътя към световна ЦБ.

„Който обещава много, всъщност не обещава нищо.“ Завършвайки разговора за мрежата ЦБ, следва да кажем, че нейната структура под влиянието на съвременната икономическа криза може да претърпи съществени изменения. Първо, могат да възникнат регионални валутно икономически обединения подобно на ЕС. В тези обединения може да бъдат учредени регионални ЦБ, емитиращи регионални валути подобно на това, […]

„Сивият кардинал“ в света на централните банки.

„Печалбата за един е загуба за друг.“ Особено място в йерархията на световната „парична власт“ заема така наречената Банка за международни разчети в Базел (БМР). Тя се отнася към тъй наречените „международни финансови институти“ наред с МВФ, Международната банка за реконструкция и развитие (МБРР), Европейската банка за реконструкция и развитие (ЕБРР), и др. подобни организации. […]