// Архив

Съдба ли е морето

This category contains 30 posts

Съкращение, разпродажба и ограбване на МО.

„Каквито са управниците, такава е и войската.“ Защо планово и масово съкращаване на БА? Да си припомним, че през 2002 г. 39-то Народното събрание постави 2010 година като срок за професионализацията на Българската армия. Намеренията и действията на Министерството на отбраната показват, че що се отнася до числеността (45 хиляди), планът ще бъде изпълнен до […]

Упадък и разложение на БА.

„Сабята не прави войника. За умелия войник и ръкавицата е граната.“ Унищожение, чрез демилитаризация. Не е трудно да се отговори на въпроси като как ненужните вече военни поделения бяха превърнати в сметища и как за сметка на оредяващото и унизено българско офицерство набъбваше армията от чиновници. Унищожаването на Българската армия бе маскирано зад една мощна […]

Стратегически преглед на отбраната.

„Старото знаме – чест за капитана.“ Предатели или управляващи? Освен безпрецедентния грабеж, извършен по времето на НДСВ и прикрит зад „великата“ цел – да влезе България в НАТО, това правителство предаде националната ни сигурност, като унищожи военната ни техника. На 21 юли 2004 г. парламентът гласува доклада на правителството за вече споменатия злокобен Стратегически преглед […]

„Споразумението“ и националните ни интереси.

„Благото на народа трябва да бъде върховен закон.“ Защитени ли са националните ни интереси? За какво точно става въпрос, къде са националните ни интереси в това споразумение? Отговорът на този въпрос ще стане ясен като се видят само няколко постановки от членовете на споразумението между България и НАТО. „Транзитно преминаване“ означава безпрепятствено и безвъзмездно преминаване… […]

Ликвидация или „реформа”?

„Дръж барута сух и ще бъдеш непобедим.“ Военна доктрина превръща отбраната на страната ни в „разграден двор”. През 1995 г. в състава на въоръжените сили има 10 елемента, две години по-късно те стават седем, а след още две години през 1999 г. те вече са само четири. През април 1999 г. е приета военна доктрина, […]

Цената на „Програмата за присъединяване“.

„Лошо е това решение, което не може да се промени.“ Как рухна националната ни сигурност? Едва ли някой през 1989 е предполагал, че след по-малко от десет години бойната ни авиация ще бъде поставена на колене при това не от външни сили и външен противник, а изключително от вътрешни фактори. За осем години не са […]

Собствен път на развитие – „Да“ ама „Не“.

„Когато котката и мишката живеят в мир, страдат продуктите.“ В началото. През 1992 г. при посещението си в САЩ президентът неолиберал Желю Желев е поканил желаещите да посетят България и да се запознаят с ракетите ни. В поделението в Телиш, където са най-мощните български ракети СС-23, тутакси довтасват американци с видеокамери, като заснемат всичко с […]

Имала ли е реална бойна мощ БА?

„Бий врага с щик и граната, наложили се – и с малката лопата.“ Кой подписа смъртната присъда на българската войска? Тук няма да си разказваме за славните победи или загуби на българската войска. Целта не е да се възхваляват бойния дух или да се заклеймяват слабите духом войни, а целта е да се покаже как […]

Кога България е имала национална сигурност?

„За военни работи не се съветвай със страхливец.“ Създаване на Българската армия. След Освобождението в края на 1878 г. войската ни наброява 31400 души. Със заповед № 1 от 15 юли 1878 г. на руския императорски комисар в България княз Александър Дондуков-Корсаков се създава Българската земска войска. В края на 1878 г. тя  има в […]

Хидрографска служба на ВМС.

„Видяното със собствени очи не е същото, което е чуто от чужд език.“ Флотска институция с доказан международен авторитет. Едва през 1998 г. това флотско учреждение прие за свое начало датата 2 декември 1883 г. и отбеляза своята 115-а годишнина. Иначе пет години преди това в. „Морски преглед“ помести материал за 44-ата годишнина на службата. […]