// Архив

Човешката душа

This category contains 42 posts

Практики при психическа защита.

„С премахването на суеверието не се премахва вярата.“ Практики при психическа защита. Съществуват два типа практическа психична работа, които могат да се използват отделно или в комбинация, като вторият метод дава далеч по-добри резултати. Методът, който ние ще отличаваме като медитативен по своята същност включва медитация върху абстрактни понятия, като покой, хармония, защита и любов […]

Методи за прочистване.

„Лицето виждаш, но сърцето – не.“ Методи за прочистване. При опит за разкъсване на психичен контакт отлично средство е потърпевшият да се потопи във вана с вода, която е била специално осветена за целта. Следва преобличане в нови или поне току-що изпрани дрехи и на всяка цена – преместване в друга стая. Ако това не […]

Методи за защита.

„Не пипай злото и то няма да те докосне.“ Методи за защита. Методите, които трябва да се използват при сблъсък с психична атака, са описани по начин, подходящ за обикновения читател. За пример могат да бъдат посочени брошурите по медицина и хирургия, които се осигуряват за всички морски капитани. Те са придружени от аптечки пълни […]

Методика за събиране на информация.

„Най-добре знае какво е добро, онзи който е изпитал зло.“ Методика за събиране на информация. Има някои показатели, за които трябва да внимавате при навлизането в историята на случая и не бива да позволявате пациентът да се досети какво търсите, тъй като, ако сте спечелили доверието му, той ще е много склонен да възприеме вашата […]

Диагностика на атаката.

„Добре е да правиш добро на онзи, който помни.“ Диагностика на атаката. След като разгледахме чисто физическите фактори при една психична намеса, нека обсъдим и нейните същински психични фактори. Винаги трябва да помним, че независимо от откриването на някакво физическо заболяване, то не елиминира психическия фактор. Ненормалното физическо състояние на тялото и кръвта може да […]

Какво да направим при психична атака?

„Който знае за приближаващата се опасност, той я е избегнал.“ Какво да направим при психична атака? Ние вече описахме типологията на психичната атака, методите за осъществяването й и разгледахме различните форми на измама и заблуда както и самовнушението, които могат да усложнят нещата. Сега вече сме в състояние да обсъдим проблема за диагностиката. Нека разгледаме […]

Мотиви за психични атаки.

„Понякога и дяволът се позовава на свещеното писание, за да постигне своите цели.“ Мотиви за психични атаки. Вече беше отбелязано, че най-лесният начин да се разкрие дали жертвата на психична атака си фантазира или не, е да се търсят мотиви, и ако те не се долавят, нека предоставим на въображението преимуществото да се съмнява. Общо […]

Методи на психичната атака.

„Не всеки знае кой го лае.“ Методи на психичната атака. Нека конкретно да разгледаме  случай на човек, който желае да се възползва от войнстваща сила. Той трябва да прибегне към ритуал на планетата Марс. Следователно той трябва да събере в своя храм всичко подходящо за Марс. Той ще драпира олтара с алено платно, самият ще […]

Изцеление или разруха.

„Не преминавай мостовете, преди да си ги достигнал.“ Изцеление или разруха. Всеки, който чете старите книги за магьосничество, обикновено съставени от професионални търсачи на вещици и написани на базата на признания, измъкнати от вещиците чрез мъчения, ще открие, че описаните феномени попадат в обширни категории, които са неизменни в различните периоди от време и в […]

Обсебване и лечение.

„Който обвинява себе си, винаги има за какво.“ Обсебване и лечение. Окултистите и техните невежи почитатели, суеверните, винаги са поддържали тезата, че безумието е свързано с демонично обсебване. Съвременната медицина оспорва това и твърди, че многообразните прояви на засегнатия разум са в резултат от субективни психологични процеси. В наши дни тези две мисловни школи са […]