// Архив

Човешката душа

This category contains 39 posts

Модели на поведение в живота.

„Принудената доброта не заслужава благодарност.“ Разбирането как съзнанието ни е станало такова, каквото е, и защо изпитваме точно този спектър от емоции, желания и страсти, може да бъде изключително ценно при опитите ни да отстъпим крачка назад от въпросните емоции, желания и страсти. За да осъзнаем, че ние сме ги проектирали и създали, просто трябва […]

Животът – какво е всъщност?

„Ние знаем началото, знаем края, но средста ни плаши.“ Ако ние с вас имаме нещо общо, то може би и вие намирате живота малко коварен, поне в някои случаи. От една страна, има толкова много неща, които обичаме: близките си хора, събуждането в първия ден на ваканцията, разходките на свеж въздух по хълмовете, яркосиньото небе […]

Път към състраданието.

„Човешките страдания трогват душата.“ Същност на състраданието. За състраданието могат да се дадат множество определения, но по същността си то представлява добронамереност, съпроводена от дълбоко осъзнаване на собственото и чуждото страдание и от желанието и усилието за неговото облекчаване. Въпреки че хората са способни на изключително жестоко и коравосърдечно поведение (само погледнете историята на света), […]

Висшата магия и окултните братства.

„Което трябва да стане, то се и случва.“ Висшата магия и окултните братства. Има толкова истории за появата на ангели пазители в кризисни моменти, че дори и най-скептичните трябва да признаят, че това е вярно. Идеята за героя, който се връща и повежда своите хора, за ангела спасител, който се появява в кризисни времена, е […]

Методът на поглъщането.

„Гарван от проклятие не умира.“ Методът на поглъщането. Ще опишем методът на поглъщането за онези, които биха искали да опитат. Като постигне хармония със себе си чрез медитация върху Христос и стабилизира своите собствени вибрации, адептът започва да призовава на астрално ниво образа, който възнамерява да унищожи. Той го визуализира ясно с всички подробности и […]

Психични връзки.

„Който се страхува, увеличава храбростта на противника си.“ Психични връзки. Много често психични проблеми възникват в резултат на създала се нежелателна връзка. За да разберем същността на този проблем, трябва да разгледаме целия въпрос за психичните връзки. Ние вече описахме подробно телепатичното внушение. Психичните връзки могат да се считат за пасивна страна в случаи, където […]

Формиране на магическия кръг.

„Силният човек и водопадът сами си проправят път.“ Формиране на магическия кръг. За да овладеем най-добрият метод е необходимо да формираме магически кръг. Актът на изгонване, сам по себе си, не е толкова резултатен, колкото изгонването, извършено в кръга, защото кръгът предотвратява завръщането на прогонените сили. Има различни методи за извършването на това действие, но […]

Практики при психическа защита.

„С премахването на суеверието не се премахва вярата.“ Практики при психическа защита. Съществуват два типа практическа психична работа, които могат да се използват отделно или в комбинация, като вторият метод дава далеч по-добри резултати. Методът, който ние ще отличаваме като медитативен по своята същност включва медитация върху абстрактни понятия, като покой, хармония, защита и любов […]

Методи за прочистване.

„Лицето виждаш, но сърцето – не.“ Методи за прочистване. При опит за разкъсване на психичен контакт отлично средство е потърпевшият да се потопи във вана с вода, която е била специално осветена за целта. Следва преобличане в нови или поне току-що изпрани дрехи и на всяка цена – преместване в друга стая. Ако това не […]

Методи за защита.

„Не пипай злото и то няма да те докосне.“ Методи за защита. Методите, които трябва да се използват при сблъсък с психична атака, са описани по начин, подходящ за обикновения читател. За пример могат да бъдат посочени брошурите по медицина и хирургия, които се осигуряват за всички морски капитани. Те са придружени от аптечки пълни […]