// Архив

Човешката душа

This category contains 51 posts

Житейските сценарии.

„Пътя към ада е осеян с добри намерения.“ Що е то – архитипно съзнание. Нека се спрем по-подробно на архитипното съзнание. Оказва се, че според изследванията от последните петдесет години съзнанието ни представлява смесица от стратегии, архетипи, желания, мотиви, страхове, способности и таланти. Всички те са еволюирали в различни моменти на историческия ход и с […]

Как да се идентифицираме като личности?

„Великото се руши от омразата, нищожното се издига от любовта.“ В потока на живота. Като се замислим как сме се оказали тук и сега, и как сме станали такива, каквито сме, виждаме, че в много отношения просто сме се появили в потока на живота; всеки от нас е като малка вълничка в огромното море, която […]

Състрадателните отношения – извор на здраве и щастие.

„Любовта към хората е най-доброто богатство.“ Съпротива срещу състраданието и само състраданието. Редица изследвания сочат, че от фокусирането върху състрадание към другите и себе си следват множество ползи за здравето и взаимоотношенията между хората. Последното ни предизвикателство обаче е свързано с факта, че макар да разбираме всичко казано до тук и дори да сме съгласни […]

Състрадание, морал, общество.

„Никой от рождение няма убеждение.“ Съществува един очевиден аспект на живота, с който състраданието е тясно и неразделно свързано и това е моралът и моралното мислене. Не всички морални съображения са свързани със състраданието, нито пък състраданието е свързано с всички морални въпроси. Какво точно представлява моралът и как го постигаме и действаме според него, […]

Стъпки към състраданието.

„Който сам не се уважава, и другите няма да го уважават.“ Вътрешните взаимоотношения. Седмото предизвикателство насочва вниманието ни към начина, по който мислим и се отнасяме към своя вътрешен потенциал, към своите емоции, мотивация и т.н. Много книги се опитват на помогнат на своите читатели да се замислят върху въпроса, как интерпретират нещата, как действат […]

За приликите и разликите между хората.

„Да не бъдем еднакви, или колко важни са различията помежду ни.“ Азбучна истина е, че хората принадлежат към един и същ биологичен вид, приличат си помежду си и се отличават от всички други животни. Постоянно говорим за сходството помежду си – и това не е случайно. Ако другите хора не виждаха и не разбираха света […]

Свързаност и общуване на хората.

„Трима живеят мирно, когато двама от тях отсъстват.“ От време на време ставаме свидетели на опити в човешкото мислене и политика за преминаване към по-егалитарно общество, но те отново и отново биват осуетени от групови конфликти, отбраняващи се елити, конкуренция, привличане на ресурси към себе си и изграждане на свои собствени мрежи от „себеподобни“. Обезпокоително […]

Добронамереност и състрадание.

„Бъди добър, за да живееш дълго.“ Започвайки да развиваме състрадание, ние правим основното допускане, че ако се научим да концентрираме вниманието, мислите и поведението си върху състраданието, ако си представим, че самите ние сме състрадателни същества и мислим състрадателно за другите ще стимулираме конкретни системи в мозъка си. В днешно време са налице редица доказателства, […]

Природа на съзнанието.

„Една добра дума е по-добра от голям подарък.“ Осъзнаването на болката. Новият тип съзнание и подсъзнание са подплатени и оцветени от настроенията и чувствата на „стария мозък/съзнание“. Знаем, че животните са способни да изпитват тревожност, гняв и подтиснатост, но не го съзнават, не знаят, че живеят с такива настроения. Когато ние изпитваме болка остро съзнаваме […]

Състраданието – дава възможност за избор.

„Не съжалявай онзи, който умишлено е попаднал в неприятност.“ Човешкият мозък е силно креативен и ние винаги се опитваме да споделяме своите творения. Независимо дали става въпрос за музика, песни, разкази, поезия, картини и скулптури или пък за научни открития. А колко често се случва да се чудим какво ли мислят другите за направеното от […]