// Архив

Нестандартни размишления

This category contains 120 posts

Квантови системи за навигация.

„Колкото е повече науката, толкова са по-умни ръцете.“ През последното десетилетие се наблюдава бурно развитие на квантовата механика, квантовата оптика и физика на не линейните явления. Резултат от развитието се явява това, че доста абстрактни идеи, лежащи в основата на квантовата физика са получили практическа реализация в създаването на цяла редица високо ефективни квантови прибори […]

Политики на държавата в навигационното осигуряване.

„Кораб с двама капитани потъва.“ Нормативно регулиране на навигационно хидрографското осигуряване (НХО) на отбраната. Основните особености на съвременния период на преобразованията, свързани с широко мащабното реформиране на ВС, са обусловени от измененията на политическите виждания за ролята на въоръжената борба в системата от средства, осигуряващи достигането на целите на държавата. Естествено, реформирането не е могло […]

Линейно или вертикално мислене.

„Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал.“ Дивергентното мислене върви ръка за ръка с радостта, оптимизма и вътрешното усещане за благополучие. Добрите взаимоотношения, добрата почивка и свободата от натиск, тревожност и стрес са много добри условия за дивергентно мислене. Когато ежедневието е натоварено, а ние сме под високо напрежение, пренебрегваме […]

Мисловни модели.

„Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал.“ Позитивно мислене. Все по-популярно напоследък става „позитивното мислене“. И все по-често се срещат хора, които са чели за него, опитвали са се да го прилагат, но някак си не се получава. Или хора, които колкото и да се опитват, не могат да си […]

Техники на мислене.

„Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал.“ „Силата на възприятието“ (СВ). Силата на възприятието дава 10 прости стратегии за изостряне на възприятието и за фокусирането на мисленето по по-изчерпателен и ефикасен начин. СВ позволява по-широка и всеобхватна гледна точка. Използването на техниката позволява създаването на рамка за дефиниране на ситуацията […]

Творческото мислене.

„Ако чакате възможностите да се появят, ставате част от тълпата.“ Творческото мислене е много повече от светкавични идеи, които идват и си отиват. То може да бъде успешен модел на управление в бизнеса и всички житейски области, които да придвижат света напред. Човекът, който преди няколко десетилетия въвежда понятието за нестандартно мислене е Едуард де […]

Любов и състрадание.

„Добродетелта стои по средата, далече от крайностите.“ Защо многото свободно време води до изобретяването на всякакво зло? Любов и състрадание, такава е същността на Буда и Бодхисатва. Тези “страсти” се принуждават да останат заедно с всички същества, докато дори и едно от тях е в състояние на не просветление. Японска поговорка гласи: “В този свят […]

Защо ми е такъв живот?

„Страхливецът и на предния край е със здни мисли.“ Някои философи и теолози казват, че източното “мълчание” е противоположно на западното “слово”, което се превръща в “плът”. Всъщност те не разбират, какво всъщност Изтока има в предвид под “мълчание”. То не е противоположно на “словото”, напротив, то самото е слово, това е “гръмоподобно мълчание”, а […]

Какво е „Аз“?

„Всеки човек е равен на самия себе си.“ Попитали веднъж Хиакуйо, кое в света е най-чудесно и той казал: “Аз, стоящ сам на върха на планината Дайу”. На планината Дайу имало манастир. В оригинала на китайски изобщо не се споменава за какъвто и да е стоящ на върха, там се казва: ”Сам стои върха Дайу”. […]

Как да разбираме същността на живота?

„Изключението потвърждава правилото.“ Разглеждайки въпросите задавани за същността на живота и учението дзен се забелязва, че в тях се пропуска централната, основна точка около която се върти дзен. Ясно е, че трябва да се разкажат някои неща за живота и учението дзен. Може да се каже, че дзен представлява странен предмет – за него може […]