// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 265 posts

Цената за господство над човечеството.

„Господарските права – дяволска трева.“ Влиянието на интелекта на взаимодействието между „средите“ и супер системите. Да погледнем супер системата от позиция на спрегнатия с нея интелект, като едно цяло. Какво е това „спрегнат интелект“ ние вече го разгледахме в самото начало. Съществуването на супер системи протича под влиянието на „средата“ (въздействието на „средата“ на супер […]

Какво не знаят нашите управници?

Опитът няма общо училище, той учи учениците си по-отделно.“ Взаимодействие „среда“ – супер система. Всички елементи на супер системата са автономни (до някаква степен), т.е. в някаква степен са „самостоятелни“, изолирани един от друг: – и по материален носител (енергиен); – и по информационно обезпечение. Автономия (гр. autonomia от гр. autos „сам“ + nomos „закон“): […]

Информационно осигуряване на супер системата.

„Каквото един не го направи – ще го направим заедно!“ Информационното обезпечаване на поведението (т.е. самоуправлението) на елементите на супер системата е организирано на две нива. С цел опростяване на разбирането на по-нататъшното изложение на рисунката условно (за простота на разбиране) е изобразен „елемент на супер система“ във вид на някакво „яйце“, вътре в което […]

Процеси, протичащи в супер системите.

„Няма толкова голяма вещ, която не би я превзела още по-голяма. Няма толкова малка вещ, в която не би се вместила още по-мъничка“. „Човече! Издигни своя взор от земята към небето, – какъв, достоен за удивление, се явява там порядъка“. Мирозданието – супер система. За начало, уважаеми читатели, освежете паметта си с всичко това, което […]

Интелект, Бог и Управление.

„Твоята предишна лъжа вреди на сегашната ти истина.“ Върнете се, уважаеми читатели, към описанието на пълната функция на управление (ПФУ). Там особено внимание беше отделено на това, че разпознаването на факторите, въздействащи на обекта или процеса, формирането на вектора на целта, изработката на концепция на управление и някои други действия са възможни само при наличие […]

Интелект и съзнание.

„Глупака се смее над безумеца.“ Какво е това интелект. На някакъв етап от еволюцията, след преодоляване на някакъв стадий на мощ по преработка на информацията, проявлението на цялата току-що разгледана съвкупност било наречено от хората интелект. Но, както беше показано, тази съвкупност от процеси и фактори има място: – в най-различни честотни диапазони; – на […]

За природните „везни“ в Харвард не се учи.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Развитие на структурите. Но как все пак става „развитието“ на „структурите“, какъв е неговия механизъм? Ще разгледаме това. В основата на „развитие“ на „структурите“ (фрагменти на Вселената) лежат три „момента“: 1. Детерминирана дълговременна памет (ДДП). Детерминация (лат. determinatio) – 1.Определение. 2. Образуване на система от органи в процес […]

Организация на управление на структурите.

„Отначало ще избягваш лъжата, а после ще почнеш да бягаш от истината.“ Ние знаем, че всички процеси във Вселената носят колебателен характер. Когато параметрите на колебанията съвпадат – настъпва резонанс. Резонанс – това е един вид „отклик“ на информационното въздействие на няколко съвпадащи по своите характеристики честоти. Във Вселената на нейните йерархически много равнини структури […]

Притежава ли Вселената интелект?

„Добрите принципи улесняват работата.“ Познанията на славяните за Вселената. Факторът, задвижващ „всичко“, може да се нарече принцип на пълнота и цялостност на Вселената. Просто казано, този фактор може да се нарече „вечен двигател“. Той утвърждава: Вселената съдържа в себе си всичко необходимо за изпълнение на всички цикли на своето съществуване. Преди този фактор е бил […]

Управлението не е „игра на рулетка“.

„Както ти се отнасяш към другите, така и те ще се отнасят към теб.“ „Играта на рулетка“ във Вселената. Ще съпоставим по преди разгледания процес на игра на рулетка с процесите, протичащи в Мирозданието. Тогава в Мирозданието участници в играта ще бъдат: 1. Рулетката – вероятностните предопределености, които са подчинени на природните процеси. 2. Попадащите […]