// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 262 posts

Защо „съединението“ прави силата?

„Лошо е, когато силата живее без ум, но не е хубаво и когато умът е без сила.“ Подход към класификация на егрегорите. В началото нека да си припомним, какъв е смисъла на думата „егрегор“? В речника на чуждите думи намираме думата „агрегат“ (фр. agregat): 1. Механично съединение на няколко части в едно цяло. 2. Съединение […]

За устройството на биополето на човека.

„Ангелът помага, а беса подстрекава“. При четенето на тези публикации трябва обезателно да помните и, четейки, мислено да се връщате към всичко, което беше разгледано в по-предишни публикации, тоест да си припомните за триединството на „материя – информация – мяра“. Какъв е смисъла на думата „егрегор“? В речника на чуждите думи намираме думата „агрегат“ (фр. […]

Възможното стълкновение.

„Не започвайте неща, края на които не е във вашите ръце“. Запада срещу Русия. С цел съкращения на изложението и простота на неговото възприемане материала на тази публикация ще се излага с тезиси с номерация. 1. Концентрацията на управление в супер системата (човечеството) върви по два пътя: – метода на разрушение;. – метода на вписване. […]

Концентрация на управлението.

„Имай Бога за господар, но никога господаря за бог.“ Възможни са само 2 главни метода на концентрация за управление на регионалните центрове в супер системата: I. Разрушаване на някакъв регионален център на управление (РЦУ) чрез управление по пълната функция на управление (ПФУ) в регионите-конкуренти и интегрирането на неговите отломки в себе си на този някакъв […]

От какво зависи качеството на управление?

„Седмина една сламка не могат да повдигат.“ Концептуална неопределеност. Описвайки състоянието, което може да се наблюдава в супер системите въобще, читателите при изучаването на тази тема трябва да съпоставят излагания материал с процесите, протичащи в супер системата, наречена човечество. Ние също ще се постараем да направим такова съпоставяне. И така … 1. При организация на […]

Цели и приоритети в управлението.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“ Процеси, протичащи в Управлението. Всичко описано по-рано в по-предишни публикации не е празна абстракция, а строго научно обосновани процеси, протичащи в Мирозданието. Освен това, разказаното носи и изключително приложен характер. Например. 1. Наблюдател, нямащ понятие от без структурното управление, може да възприеме напълно устойчивото управление или като […]

Потенциал за развитие на човечеството.

„Бог помага на тези, които следват поставените от Бога цели.“ От гледна точка на днешното очевидно положение на нещата, от анализа на съвременните събития следва, че глобализаторте не искат освобождаването на огромни маси хора от нуждата, задачи и проблеми. На глобализаторите са им нужни хора, „подтиснати“ от съвременната „среда“ – такава организация на обществото, при […]

Цената за господство над човечеството.

„Господарските права – дяволска трева.“ Влиянието на интелекта на взаимодействието между „средите“ и супер системите. Да погледнем супер системата от позиция на спрегнатия с нея интелект, като едно цяло. Какво е това „спрегнат интелект“ ние вече го разгледахме в самото начало. Съществуването на супер системи протича под влиянието на „средата“ (въздействието на „средата“ на супер […]

Какво не знаят нашите управници?

Опитът няма общо училище, той учи учениците си по-отделно.“ Взаимодействие „среда“ – супер система. Всички елементи на супер системата са автономни (до някаква степен), т.е. в някаква степен са „самостоятелни“, изолирани един от друг: – и по материален носител (енергиен); – и по информационно обезпечение. Автономия (гр. autonomia от гр. autos „сам“ + nomos „закон“): […]

Информационно осигуряване на супер системата.

„Каквото един не го направи – ще го направим заедно!“ Информационното обезпечаване на поведението (т.е. самоуправлението) на елементите на супер системата е организирано на две нива. С цел опростяване на разбирането на по-нататъшното изложение на рисунката условно (за простота на разбиране) е изобразен „елемент на супер система“ във вид на някакво „яйце“, вътре в което […]