// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 223 posts

Система от приоритети на управление.

„Пасете, мирни народи! Вас не ще разбуди зова на честта. Защо на стадата да даряваш свобода. Тях трябва да ги стрижеш и колиш. Наследството им от род в род – Ярем с плющенето на бич.“ (А. С. Пушкин) Система на опасности и заплахи. Ще започнем от простото към сложното. Нас, нашите деца и внуци ни […]

Начини за управление на хората.

„Вземай не със сила, а с увещания“. (Биант 590–530 пр.н.е.) Идеологически, религиозни и други технологически начини. За да може робите дълги столетия, от поколение на поколение да не разбират как ги обират с помощта на лихварството, как ги успиват и наркотизират, как ги убиват в бандитски разправи и между национални конфликти, робовладелците на всички нива […]

Способи за управление на хората.

„Никой не става добър човек случайно.“ (Платон – 427–347 пр.н.е.) Изяснихме си тайната на концептуалната власт, разбирайки, че тя, тази концептуална власт, е свобода, която може да бъде както нравствена, така и безнравствена, а сега дайте да разберем с какви методи тази свобода се реализира на практика. Ще започнем с безнравствената свобода, тъй като именно […]

Схема за управление на човечеството.

„Всичко се намира във властта на боговете; мъдреците са приятели с боговете; но при приятелите всичко е общо; следователно, всичко на света принадлежи на мъдреците“. (Диоген Синопскии 404–323 пр.н.е.) Сега ние можем да се върнем към „схемата за управление на страната“ и да я продължим вече с разбирането за двата „тайни клона на властта“, които […]

Видове власт.

„Да управляваш е трудно изкуство.“ Има две концепции на жизнеустройство на хората – „хубаво“ и „лошо“. Това е отговор на въпроса: „как ще живеем едни с други?“. На него има само два отговора: 1. Ще живеем добре, хубаво, по справедливост, това, което у нас винаги се е наричало да се живее по Бога. 2. Ще […]

Властта на идеологиите.

„Законите са безполезни както за добрите хора, така и за глупавите: първите не се нуждаят от закони, вторите не стават по-добри.“ От къде произлиза властта? Много хора погрешно смятат, че „властта“ на човека е заемането на определено положение. Те съдят за властта по табелките на кабинетите: „президент“, „министър“, „депутат“, „кмет“, „губернатор“, „директор“ и т.н. Но […]

Тайните на успешния ръководител.

„Добрият управник справедливо го сравняват с каруцар“ За Пълната функция на управление. Защо един ръководител, ако му поръчат някакво дело, даже то да е мащабно и сложно, го изпълнява успешно, а друг ръководител даже в не много сложно дело се забатачва? Разбира се, това може да се обясни с обичайните оправдания за „способности“, „опит в […]

Режими на управление.

„Който върви едновремено по два пътя, ще си изкълчи краката.“ Ще успеете ли вие със своя автомобил да стигнете от „пункт А“ до „пункт Б“, например от Шумен до Трън, по предварително избрания от вас път строго „като по конец“ по средата на това платно на пътя, по което сте тръгнали? Разбира се, че не. […]

Кои са главните заговорници?

„Нас ни няма! Ние сме мираж!“ (из песен на „Биитълс“) Къде са министрите на „световното правителство“? Що се отнася до използването на без структурния способ за управление на глобално ниво, то тук този способ си има господари. И тези господари могат да се назоват: „световно правителство“, „сили на Запада“, „световно задкулисие“. Сега тях започнаха да […]

Безструктурно управление на обществото.

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ От солна треска към световна треска. „Солната паника, която възникнала в Тулска област, се прехвърлила на Орловска и Курска, разпространила се във Вологда, Воронеж и Нижний Новгород. Соления бум се добрал и до Москва. В магазините и на пазара солта се изкупувала на стекове: за няколко дни […]