// Архив

Начини на манипулиране

This category contains 129 posts

Случайна ли е Инфлацията.

„Мерзостта и парите винаги вървят заедно.“ Ако в дадено икономическо пространство се пускат все повече пари в обръщение посредством печатане на нови банкноти или генериране на жиро-пари, а същевременно не се увеличава производството, тогава парите все по-активно се обезценяват. Колкото повече има в наличност от едно нещо, толкова по-ниска е стойността му. Този начин на […]

Какво всъщност са парите?

„Парите и закона ще очароват.“ Ние „отчитаме“ факта, че срещу пари, дадени назаем банките получават още повече пари. Но преди всичко те придобиват власт. Парите обаче, няма как да са цел на играта, понеже банките ги имат. Валутите се появяват и изчезват. Днес парите имат конкретна стойност, а утре отново никаква. Те са просто средство […]

Една дълбоко патологична система.

„Няма печалба без загуба.“ Със спукването на сапунения балон, наречен „недвижима собственост“, през 2007 г. цените на имотите спаднали, плащанията по кредитите спрели, а милиони хора се озовали на улицата или загубили своите спестявания… Цялото внимание обаче, било насочено към банките, понеже били заплашени от фалит. През лятото на 2008 г. американското правителство с цената […]

Защо от наше име и за наша сметка?

За мишките – смърт, за котките – радост.“ „Събитията със световно значение не произтичат от случайността. За да станат те факт, се полагат усилия, независимо дали става въпрос за национални или (чисто) комерсиални интереси. И преобладаващата част от тях се инсценират и превръщат в реалност от онези, които държат в ръка връзките на кесията с […]

Случайност ли е инфлацията?

„Стопанството на длъжника е като пробита лодка.“ Отпускане на кредити и инфлация. Винаги, когато кривата на икономическото развитие поеме рязко нагоре и все повече и повече пари се вливат във финансовия кръговрат, когато цените растат, а заплатите не ги следват със същото темпо, неизбежно се стига до една точка, в която потребителите започват да правят […]

Започва ли борбата за оцеляване?

В епоха на глобална лъжа… да се казва истината е революционен акт. В следващите публикации, без съмнение, в тях ще се говори действително и конкретно, ще бъдат посочени задкулисните вдъхновители, имената на господарите на Земята. Ще стане ясна орнаментната плетеница от техни фирми, ще се разкриват коварните им планове за нашето бъдеще. Но, за да […]

Кой и защо финансира НПО?

„Твърде силното желание не се съобразява с благоразумието.“ В отговор на въпроса как USAID решава кой между два проекта на мозъчни тръстове да финансира, К.К. се опитва да начертае по-обща картина за начина, по който помощта на организацията отговаря на стратегическите цели определени по-рано. В това описание мозъчни тръстове и НПО са представени не като […]

Глобална България – новото дясно с лидер Бойко Борисов.

„Господарите с правдата не се познават.“ Кой публичен дискурс оспорва ролята на експертите? От 2001 г. популисткият дискурс се налага в публичното пространство като национална алтернатива на този на „компрадорската буржоазия“ на експертите, особено чрез нови политически партии като „Атака“ и кръга „Нова Зора“. Ако преди идването на власт на Симеон през 2001 г. медиите […]

Ангажирани интелектуалци или.

„Честност и изгода не лежат в един чувал.“ Следователно медийното присъствие на експертите на мозъчните тръстове не се ограничава само до ролята им на неутрални експерти, прилагащи политически или аналитични технологии, които работят, или правещи „рационални“ предсказания отвъд всякакви морални съображения. Макар и след 1996 г. те преди всичко да претендират за образа на „рационални“ […]

Как се манипулира общественото мнение.

„Каквато е мисълта, такава е и речта.“ Както вече беше отбелязано, след 1996–1997 г. експертите на мозъчни тръстове се налагат като източници на компетентни мнения и анализи по цялата поредица от въпроси. Някои като К. Станчев (ИПИ), Г. Ганев (ЦЛС) и Р. Аврамов (ЦЛС) се налагат като „икономистите“, които трябва да бъдат консултирани, а други […]