// Архив

Начини на манипулиране

This category contains 113 posts

Обучение на „бъдещите политически елити“.

„Дървото и учителят се познават по плода.“ Нов български университет. Без да се връщаме към създаването на НБУ (1991), да напомним, че става дума за първия университет-НПО в България, създаден по инициатива на Джордж Сорос. Начело на университета е Богдан Богданов, който дълго време заема и длъжността председател на „Отворено общество“. НБУ е едно от […]

Предателството – истинският ключ към успеха.

„Изтъкал платното, ритнал кросното.“ Дори тези, които казват, че са му идеологически врагове, винаги намират по някоя положителна дума за него. Иван Кръстев е не само най-влиятелният в международен план, но също е и най-уважавания в средата на експертите в България. Той се грижи за образа си на човека-консенсус, който е успял. Никога не критикува […]

Лидери и експерти – деца на привилегировани комунисти.

„Няма защо да учиш подлизуркото, как да угоди на началника.“ Българските мозъчни тръстове не могат да бъдат „разказани“ само като институции. Те съществуват на първо място въплътени в индивиди (техните лидери са по-познати в публичното пространство, отколкото институтите, които представляват), след това като професионални структури с екип от експерти и администратори и най-накрая като пресечни […]

Ролята на кукумявката.

„Ноща е майка на всички съвети.“ Обяснението на името ЦЛС на Интернет сайта на университета „Карлтън“ в Канада резюмира с кратък анекдот образа на Центъра като генератор на идеи: И така, да започнем със „стратегии“. Ние сме в бизнеса на стратегиите поради една-единствена причина. Когато сме изправени пред много неприятния въпрос как това, което препоръчваме, […]

Цената на лесните пари.

„Който плаща, то и поръчва.“ Новите компетенции. И така, само четирима от програмните директори на ЦЛС не принадлежат към кръга на сътрудниците и приятелите, близки до Иван Кръстев от първите му стъпки като експерт – анализатор в Президентството на Република България и във фондация „Фридрих Науман“. Те са привлечени по препоръката на влиятелни професионални кръгове, […]

Структури извън нормите.

„Около светците се въдят дяволи.“ „Какво е това чудо, наречено Център за либерални стратегии? Мозъчен тръст в култура, в която думата „мозъчен тръст“ е непреводима. Рolicy institute в контекст, в който politics и policy се превеждат с една и съща дума: политика. Аналитична кристална топка в китайски магазин за политически практики“. Така се самоописва ЦЛС […]

Взаимно проникване между леви и десни.

„Не показвай с лицето си, какво имаш в сърцето си.“ Работим заедно с Политическата академия. Става въпрос за професионализъм. Заедно професионализираме политическото поле. (Ж. Георгиев) Работата на Института за социална интеграция и неговото позициониране на терена на проектите в България са много показателни за липсата на конфронтация между левите и десните мозъчни тръстове в идеологическо […]

БСП – „нормализирана“ партия.

„По-добре е добре да постъпваш, отколкото добре да говориш.“ „Всички се стараят да професионализират политиката“: този мотив се повтаря многократно в разговорите с Живко Георгиев и изглежда е един от ключовете за разбирането на стратегиите за легитимиране на левите мозъчни тръстове. В началото те се развиват в политически контекст, който припознава БСП като партия, способна […]

Новите леви актьори.

Време е да започнем да сърфираме върху лявата вълна. O. Минчев, януари 2003 г. Залозите на развитието на пазара на проекти. Сред десетките емблематични мозъчни тръстове в България, признати като такива както от донорите, така и от средите на експертите по социални науки, и от медиите, няма нито един мозъчен тръст, който да се идентифицира […]

България – територия, запазена за мафиите.

„Знанието винаги идва твърде късно.“ В началото на 1994 г., след фалита на вестник К., дойде ред на нов опит… Поредният опит да се създаде медия, един вид мозъчен тръст. Бившите журналисти от вестника К., Б. и А. организират консултантско бюро. Финансира ги една датска фирма. Б. започна да ме търси за консултации, тъй като […]