// Архив

Мъдрости от миналото

This category contains 110 posts

Материалната култура на славяните.

„Какво е било, са видели дедите, какво ще бъде, ще видят внуците.“ Докато промените в езика и формирането на славянските диалекти имат пряко отношение към въпроса за разпадането на славянската общност и формирането на отделните етнически групи, то данните на материалната и духовната култура далеч невинаги съдействат за разрешаването на този проблем. Нещо повече — […]

Възникване на славянските диалекти.

„Език дружина води.“ Кога настъпват промените в славянския език? Особено важно за нас е да се отбележи, че според С. Бернщейн всички тези промени настъпват в славянската прародина, още преди разселването на славяните. 1. Според С. Бернщейн най-древната изоглоса, която разделя югоизточната славянска група на две, а именно южна и източна, е различното произнасяне на […]

Славянското културно единство и език.

„Каквато е мисълта, такава е и речта.“ Славянското културно единство. Разпадането на славянската общност, което в VI в. било вече факт, би трябвало да даде отражение и върху езика, върху материалната и духовна култура на славяните. За съжаление тази диференциация не винаги може да се долови поради оскъдните преки свидетелства, но преди всичко поради голямата […]

Разделяне на славянската етническа общност.

„Ако родината е силна, душата е пълна с радост.“ През 6-то столетие, когато, както е прието да се казва, славяните излизат на историческата сцена, тоест стават добре известни на тогавашните писатели и хронисти, разпадането на славянската етническа общност (но не и културна) било вече свършен факт. Кога се е извършил този процес е трудно да […]

Славянската етническа общност.

„Доброто братство е по-добро от богатство.“ В следващите публикации ще разгледаме подробно и систематично руско-българските отношения от древността до средата на X век (или, по-точно, преди началото на независимото управление на руския княз Святослав през 964 г.). На първо място, разпадането на славянската етническа общност и изолирането на източните и южните славяни ще разглеждаме по-подробно. […]

Легенда за Екатерина II Велика.

„Само чудото няма край.“ Екатерина II Велика (на руски Екатерина II Великая), родена София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст, е императрица на Русия от 1762 г. до смъртта си. Тя се възкачва на руския престол на 33 годишна възраст, в резултат на дворцов преврат, извършен на 28 юни 1762 г. Измайловският и Семьоновският гвардейски полк подкрепят […]

Легенда за Черно море.

„Малката лодка не носи вести от далече.“ Златната стрела. Живял на земята приказен богатир, със сила нечувана, със смелост невиждана. Той имал удивително оръжие – вълшебна златна стрела. Но не с това стрелата била известна, че била от чисто злато изкована, със скъпоценни камъни украсена, а с това, че притежавала чудесно свойство. Достатъчно било богатирът […]

Легенди за „Свещената огнена птица“.

„Раждането е път към смъртта.“ Фениксът е митична свещена огнена птица, легенди за която могат да се открият в персийската, гръцката, римската, египетската, китайската, японската, корейската, индийска, славянска и други митологии. Китайската митология гласи, че птицата живее далеч от хората, високо в планините Кунлун, където свива гнездо върху масивните дървета У-Тунг. Появява се за първи […]

Легенди на славяните. Част 2

„Светът съществува за човека, човекът живее за света.“ Златното яйце. В началото на времето Светът бил обгърнат от непрогледна тъмнина. Но Всевишният създал Златно яйце, в което бил затворен Род, създателят на всичко живо. Тогава Род, със силата на Любовта разрушил своята тъмница и създал Вселената – безчислено множество звездни светове, а също и нашия […]

Легенди на славяните. Част 1

„Приказката има седем края.“ Световното дърво. Славяните си представяли Вселената като едно гигантско дъбово дърво, наричано „Световно дърво”. В короната му е свила гнездо вълшебната „Жар-птица” – вестителка на боговете, пътуваща между световете на хората и боговете. В корените пък живеела огромна змия, която свързвала света на живите и света на мъртвите. По вертикалата на […]