// Архив

Мъдрости от миналото

This category contains 75 posts

Славянските празници – по сезони.

„Благото на народа трябва да бъде върховен закон.“ Зимни празници на древните славяни. В края на декември, студено време, с настъпването на вечерта се отбелязва празник, наречен Рождество. Така на 25 декември, в деня на зимното слънцестоене, с коледни песни започвали да се обличат като мечки, кози и коне, ходели от къща на къща с […]

Славянските празници.

„Доброто братство е по-добро от богатство.“ Сегашното поколение хора наблюдава света през призмата на съвременната наука. Дори и най-удивителните проявления на елементи, като земетресения, наводнения, урагани или торнадо, вулканични изригвания, слънчеви и лунни затъмнения, не предизвикват толкова трепет, колкото нашите предци. Съвременните хора в повечето случаи се възприемат повече като господари на природата отколкото жертви. […]

Славянският календар.

„Който сам не се уважава, и другите няма да го уважават.“ Славянският календар е календарна система развита и използвана от древните славяни до момента на тяхната християнизация. Той е слънчев календар и е тясно обвързан с езическата славянска религия, с нейните обреди, гадания, празници и церемонии. Месеците в календара имат оригинални славянски наименования, свързани с […]

Откъде да знам, че привързаността към живота не е лъжа?

ВЕЛИКИЯТ СЪН! Цюйцяо Цзи попитал Чан У Цзи: – Слушал съм от Конфуций, че мъдрият не се обременява с никакви светски дела, не търси ползи, не се старае да избегне лишенията, не се стреми към нищо и даже не се държи за Пътя. Понякога той мълчи – и всичко казва; друг път говори – и […]

Където има любов, има и богатство, и успех!

„Който се стреми да придобие много, много ще изгуби.“ Веднъж една жена, като излизала от дома си видяла трима старци с дълги бели бради, които седели пред входа на къщата. Тя не ги познавала, но им рекла: – Не ви познавам, но изглеждате много гладни. Заповядайте у дома и ще ви приготвя нещо за ядене. […]

Кой, как дели хората?

„Ако човек не спечели уважението на другите, очакват го опасност и позор.“ ГРУПИТЕ! Веднъж някакъв крал отишъл при мъдрия Бахаудин Накшбанди и седнал, наблюдавайки събранието на учениците му. След това, когато започнали вечерята, кралят казал: – О, учителю на вечността! Забелязах, че по време на занятията учениците ти седят в полукръг около теб, точно както […]

Ти да не ме мислиш за луд?

„Страхът ще те застави да излъжеш. Не е страхливост да отстъпиш пред неизбежно поражение.“ ПОВЯРВАЙ! Веднъж един атеист се разхождал около пропаст, подхлъзнал се и полетял надолу. Падайки му се отдало да се хване за малко клонче. Висейки на него, полюшвайки се на хладния вятър той осъзнал цялата безизходност на положението си. “Е, – помислил […]

Когато не знаеш, можеш да навредиш!

„Един лош вреди на хиляда, хиляда лоши вредят на десет хиляди. Не защитавай този, който не си знае работата.“ ЛЕЧЕНИЕ ОТ СЛЕПОТА. Авицена имал много старателен новоизпечен ученик. Веднъж при великия лекар довели слепец. Учителят казал какви компоненти да се смесят, за да се получат два пластира. Ученикът направил всичко точно и на другия ден […]

Да освободиш сърцето си!

„Мъдрият предотвратява болестите, а не се лекува от тях. Не разпитвай лекаря, а болния.“ НОЖИЦИТЕ! При Руми дошъл човек с хронична сърдечна невроза и казал: – Не ми помагат никакви лекарства, всичко опитах. Можете ли вие да ми помогнете? Майсторът внимателно погледнал дошлия и след спокойно интуитивно мислене казал: – Донесете ми ножици. Докато донесат […]

Кога няма никакъв проблем?

„Различни по външност, всички хора биват обединени от пътя и се подчиняват на съдбата. Така действа тълпата. Всеки вярва на себе си и не се интересува от другите.“ ЗА СРАВНЕНИЯТА! При дзенски майстор дошъл ученик и попитал: – Защо едни хора са красиви, а други уродливи; едни са умни, а други глупави? Защо съществува такова […]