// Архив

Поведенчески модели

This category contains 202 posts

Социална несправедливост.

„Всекиму заслуженото.“ Темата за социалната несправедливост е ключова за прозата и поезията в не един етап от развитието на литературата. Много творци, мъдреци и философи още от древни времена се интересуват от социума по принцип, от същността му, особеностите му, от взаимоотношенията в него и развитието му. Освен в литературни произведения, тази тема е била […]

Какво е социална справедливост.

„Само истината може да бъде справедлива.“ Социалната справедливост е ценност, която насърчава еднаквото зачитане на правата и задълженията на всяко човешко същество в дадено общество. Социалната справедливост обикновено е фокусирана върху справедливо разпределение на основните блага и услуги, необходими за развитието на човек в обществото, като например социално-афективното благосъстояние, образованието, здравеопазването и правата на Човека. […]

Справедливост, морал и правосъдие.

„Силата на народа е в справедливостта. Всекиму заслуженото.“ Великият немски философ Имануел Кант е казал: “Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност.” Точно в тези негови думи е скрита огромна сила, която може да бъде открита само от тези, които са подготвени за нея. Животът е безценен дар за всеки човек, […]

Критерии и видове справедливост.

„Справедливият човек е като паметник – отвсякъде се вижда.“ Още в най-далечните времена, когато философията за първи път започва да търси определение на справедливостта, се появява въпросът дали действително има независима мяра на човешкото действие, или онова, което се представя като такава мяра, е само наложеният и превърнал се в обща норма интерес на силните. […]

Мяра за справедливост.

„Само истината може да бъде справедлива.“ Понятието справедливост е едно от най-комплексните понятия, с които си служат хората. То има място в най-различни области на човешкия живот като морала, правото, политиката, икономиката, религията, образованието, спорта, екологията и пр. Неговите употреби са толкова разнообразни, че е трудно да се намери някаква обща пресечна точка, която би […]

Що е справедливост?

„Силата на народа е в справедливостта.“ Твърди се, че всяка епоха или култура разбирали под това, що е справедливост, нещо съвсем различно. Кое е справедливо и кое – не, според Аристотел, Сократ, Конфуций и сие? И какво се разбира под справедливост днес? В ранните високи култури „справедливостта“ е идеята, че хората си дължат взаимно нещо, […]

Предателство, лъжа, измама.

„Вместо да кажеш „той ме обича“, по-добре кажи „аз го обичам.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Разграничаване на лъжата и измамата. Измамата може да бъде оптична за разлика от лъжата. Има и други разлики. Човек може да разбира три различни неща под измама: – Измамата като измама, лъжа […]

Предателството като престъпление.

Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Другата най-древна професия. Предателството е старо като човечеството. Достатъчно е да споменем имена като Талейран или Мата Хари. Сега наред е Едуард Сноудън. Мотивите са все едни и същи: пари, любов, идеализъм или просто придаване на важност. Всички обичат предателството, но не и […]

Как да оцелеем при предателство?

„Когато лисицата чете морал, пази гъските.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Има много съвети за прошка на предателството, но всичко е дълбоко индивидуално, което ще работи за някои, ще доведе до отхвърляне в други. Важно е да разберете, че отрицателните чувства в резултат на предателство: отчаяние, срам, разочарование, […]

Какво е измяна в една връзка?

„Не се заглеждай в чуждите жени, ще загубиш своята.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Какво е предателството в любовта, знаят от първа ръка повечето хора на земята. Болката от разочарованието прави един човек с дълъг опит и този с негативен опит като оставя отпечатък върху последващите взаимоотношения. Загуба […]