// Архив

Истината е в избора

This category contains 89 posts

Невъзможните желания за власт и контрол.

„Човек, който живее само за себе си, и след смъртта си е ненавиждан.“ Как да постигнем удовлетворителни решения. Друг начин да осмислите и да прецените силата на личните си нужди е посредством преценка и съпоставка на стойностните светове.Ако вие и вашият настоящ или бъдещ партньор си имате достатъчно доверие взаимно, за да споделите един с […]

Как да определим силата на личните си нужди?

„Вместо да кажеш – той ме обича“, по-добре кажи – аз го обичам.“ Постигане на съвместимост на личните нужди. Споделената силна лична нужда от удоволствие чрез усвояване на нови познания и чрез забавления е нещо чудесно за всяка между личностна връзка – и особено за брака. А ако приемем, че забавлението се явява естествена, генетично […]

Условия да „командваш парада“.

„Охладнее ли любовта, не можеш да я стоплиш на печката.“ Влезте заедно в кръга на компромиса и си кажете един на друг не какво всеки от вас иска, а какво е готов да даде. Помнете, че човек може да контролира единствено собственото си поведение. Говорете единствено за това какво всеки от вас желае да направи, […]

За да получиш, трябва да дадеш.

„Любовта не е милостиня – всекиму не можеш да я дадеш.“ Кръг на компромиса. За да използвате теорията на избора при решаване на брачни (а също и на всякакъв друг тип) взаимоотношения, като начало си представете вашия брак (или между личностна връзка) вътре в един голям кръг, който се нарича кръг на компромиса. Ще ви […]

Нужда от власт и упражняване на контрол.

„Който заповядва, не знае умора.“ Някои от нас изпитват силна нужда от любов и усещане за привързаност. Други – от власт или свобода. Силата на всяка човешка нужда е закодирана в нас по рождение и не се променя. Страдащите от аутизъм деца изпитват слаба или почти никаква нужда от любов и усещане за привързаност. Това […]

Защо избираме депресията?

„Страхливецът не обича живота, той само се страхува да не го загуби.“ Често използваме депресията като извинение, за да избегнем нещо, което не желаем да направим или от което се страхуваме. Когато някой настоява да направим това, което искаме да избегнем, обикновено се съгласяваме, но с думите: „Да, прав си, но в момента просто съм […]

Гневът като модел на поведение.

„Опасен е не силния, а отмъстителният. Омразата е застарял гняв.“ Гневът. Когато не сме в състояние да контролираме живота си ефективно, механично се насочваме към едно цялостно поведение, което ни е вродено – гневът. Гневът е заложен в човешките гени, за да помага за оцеляването на вида. Още от самото си раждане всички ние започваме […]

Какво е „цялостно поведение“?

„Човек живее с ум, а се бори с умения.“ Всеки от нас през целия си живот, от раждането до смъртта, прави само едно – избира начин на поведение. Подложете на анализ собствения си живот и потърсете дори един кратък миг от него, в който да не сте прибягвали до някакъв начин на поведение. Всички значителни […]

Отчуждение и недоверие в стойностния ни свят.

„Ругаят като баща си, нагрубяват като майка си.“ Добрите родители, които изясняват на децата си какво точно ще направят за тях и какво децата трябва да направят сами за себе си, допринасят много за изграждането на разумни стойностни светове. Разведените родители, които се състезават за по-добра позиция в очите на децата си, не могат да […]

Как се формира стойностния ни свят?

„Причините са у родителите, последствията – у децата.“ Реки от кръв са се пролели във войните,водени в името на една единствена цел – да се убеди огромното мнозинство да повярва в идеите на отделни, често ненормални лидери. Затъването на САЩ в тресавището на Виетнамската война е пример за нежеланието на политиците да се откажат от […]