// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Невъзможните желания за власт и контрол.

„Човек, който живее само за себе си, и след смъртта си е ненавиждан.“ Как да постигнем удовлетворителни решения. Друг начин да осмислите и да прецените силата на личните си нужди е посредством преценка и съпоставка на стойностните светове.Ако вие и вашият настоящ или бъдещ партньор си имате достатъчно доверие взаимно, за да споделите един с […]

Условия за успешен управленец.

„Без букви и граматика не се учи математика.“ Ние живеем в удивително време. Никога преди човечеството не се е оказвало в такова информационно състояние, в което то се намира сега. Това става за пръв път за цялата много хилядолетна история на човешкото общество! По-рано през целия живот на един човек и живота на едно поколение […]

В името на Божията воля.

„Бог е на страната на силните.“ В обкръжението на един груб свят каролингският императорски двор с неговите пиршества, ловни излети и църковни служби не е лишен от блясък. При управлението на Карл Велики той е освен това център на действително могъща власт, която успява да държи изкъсо аристокрацията с помощта на графовете на отделните малки […]

Възникване на славянските диалекти.

„Език дружина води.“ Кога настъпват промените в славянския език? Особено важно за нас е да се отбележи, че според С. Бернщейн всички тези промени настъпват в славянската прародина, още преди разселването на славяните. 1. Според С. Бернщейн най-древната изоглоса, която разделя югоизточната славянска група на две, а именно южна и източна, е различното произнасяне на […]

Държавната власт – послушен слуга на лихварите.

„Чуждото богатство не е наше.“ „Семейният“ характер на бизнеса. Както е известно, през 19-ти век (особено през втората половина) започнал бум на създаване на акционерни дружества и/или преобразуване на съществуващите частни компании в акционерни дружества от открит тип. Окончателно семейният частен бизнес бил подкопан през 20-ти век в хода на войните, национализациите, вследствие на приемането […]

Как да определим силата на личните си нужди?

„Вместо да кажеш – той ме обича“, по-добре кажи – аз го обичам.“ Постигане на съвместимост на личните нужди. Споделената силна лична нужда от удоволствие чрез усвояване на нови познания и чрез забавления е нещо чудесно за всяка между личностна връзка – и особено за брака. А ако приемем, че забавлението се явява естествена, генетично […]

Всичко тече, всичко се изменя.

„Знанието и опитът правят човека мъдър.“ Закона на Времето. В предишни публикации беше разкрита тайната за строителството на глобалната пирамида на неволната цивилизация на нашата планета. Устойчивостта на отношенията между хората в тази пирамида се е обезпечавала с дозирано даване знания на хората. И следва да се признае, че тази пирамида е стояла векове. Така […]

Войните на Карл Велики.

„На краля, който е убил твоя баща, ти правиш подаръци.“ Васалитетът може да бъде и ритуал, включващ отмъщението като същностен елемент от обществената система. Както ще видим, през следващите периоди има случаи, когато васали налагат кръвно отмъщение от името на своя сеньор и преди всичко натиск от страна на сеньора за уреждане на конфликти между […]

Славянското културно единство и език.

„Каквато е мисълта, такава е и речта.“ Славянското културно единство. Разпадането на славянската общност, което в VI в. било вече факт, би трябвало да даде отражение и върху езика, върху материалната и духовна култура на славяните. За съжаление тази диференциация не винаги може да се долови поради оскъдните преки свидетелства, но преди всичко поради голямата […]

История на банкерските къщи.

„Който има много, иска още повече.“ Историята на световното лихварство представлява последователна смяна на хора и семейни кланове с други. За съжаление, имената далеч не на всички световни лихвари са дошли до нас. Добре е документирана историята на лихварите от италианските градове – държави Флоренция, Венеция, Генуа, Ломбардия. През 13-ти век това са семействата на […]