// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Система от приоритети на управление.

„Пасете, мирни народи! Вас не ще разбуди зова на честта. Защо на стадата да даряваш свобода. Тях трябва да ги стрижеш и колиш. Наследството им от род в род – Ярем с плющенето на бич.“ (А. С. Пушкин) Система на опасности и заплахи. Ще започнем от простото към сложното. Нас, нашите деца и внуци ни […]

Петата „свещена война“.

„Благоразумието е по-силно от съдбата.“ Пътят на безумието. XIII век тече в борби на кралете с непокорните сеньори, във войни и разорителни междуособици, в неурожай и глад, в насилия и кръв. Феодалите ограбват безчовечно крепостните селяни. Ограбва ги и църквата. Отчаяние и мрачно примирение тегнат над невежата и обезправена крепостническа маса. Страх от бога и […]

Съкращение, разпродажба и ограбване на МО.

„Каквито са управниците, такава е и войската.“ Защо планово и масово съкращаване на БА? Да си припомним, че през 2002 г. 39-то Народното събрание постави 2010 година като срок за професионализацията на Българската армия. Намеренията и действията на Министерството на отбраната показват, че що се отнася до числеността (45 хиляди), планът ще бъде изпълнен до […]

Произход на понятието за метална пара – монета.

Среброто ти да погине заедно с тебе. Деяния на светите апостоли, 8:20 Древните руини на Римската империя са пръснати из центъра на днешния град Рим като кости на кит, изхвърлени от прибоя и оглозгани от птиците и гризачите, които живеят на скалистия бряг. Най-голямата от тези славни руини е Колизеят — символичен фокус на римската […]

Какво е социална справедливост.

„Само истината може да бъде справедлива.“ Социалната справедливост е ценност, която насърчава еднаквото зачитане на правата и задълженията на всяко човешко същество в дадено общество. Социалната справедливост обикновено е фокусирана върху справедливо разпределение на основните блага и услуги, необходими за развитието на човек в обществото, като например социално-афективното благосъстояние, образованието, здравеопазването и правата на Човека. […]

Руско-българските връзки през IX—X век. Част 4

„Не е срамно да се говори това, което не е срамно да се върши.“ Още един неудачен опит да се свърже руската история с българската е проблемът за така наречените „рушки (или руски) писмена”, споменати в „Пространното житие” на Константин-Кирил Философ. Както е известно през 859 г. Константин-Кирил бил изпратен на специална мисия при хазарите, […]

Начини за управление на хората.

„Вземай не със сила, а с увещания“. (Биант 590–530 пр.н.е.) Идеологически, религиозни и други технологически начини. За да може робите дълги столетия, от поколение на поколение да не разбират как ги обират с помощта на лихварството, как ги успиват и наркотизират, как ги убиват в бандитски разправи и между национални конфликти, робовладелците на всички нива […]

Упадък и разложение на БА.

„Сабята не прави войника. За умелия войник и ръкавицата е граната.“ Унищожение, чрез демилитаризация. Не е трудно да се отговори на въпроси като как ненужните вече военни поделения бяха превърнати в сметища и как за сметка на оредяващото и унизено българско офицерство набъбваше армията от чиновници. Унищожаването на Българската армия бе маскирано зад една мощна […]

Гибелта на Латинската империя.

„Където летят орлите, там свраките не достигат.“ Още в първата година на латинското господство ромеите подготвят въстание. В градовете на Тракия възникват съзаклятия. Те призовават на помощ гърците от Епирския деспотат, от Никейската и Трапезундската империя. Но най-много се осланят на помощта от север, на българския цар Калоян. След смъртта на братята Петър и Асен […]

Справедливост, морал и правосъдие.

„Силата на народа е в справедливостта. Всекиму заслуженото.“ Великият немски философ Имануел Кант е казал: “Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност.” Точно в тези негови думи е скрита огромна сила, която може да бъде открита само от тези, които са подготвени за нея. Животът е безценен дар за всеки човек, […]