// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Раждане на идеята за общославянското единство.

„Решителността е спътник на истинския мъж.“ Разселване на източните славяни. Друго много важно обстоятелство е фактът, че почти веднага след прекратяването на антската активност в Долно дунавските земи, източните славяни започват своето разселване в Източно европейската равнина — на север, изток и югоизток от основната антска територия. Това движение е отразено в археологическите паметници и […]

Лоялност – политическа и религиозна.

„Деца без възпитание са по-нещастни от кръгли сираци.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Класическата трагедия често се основава на конфликта, произтичащ от раздвоена лоялност. Евтифрон, един от ранните диалози на Платон, се основава на етичната дилема пред Евтифрон, възнамеряващ да обвини в убийство собствения си баща, причинил смъртта […]

Играта – национализация на банки.

„Печалбата за един е загуба за друг.“ Национализация на банковата система — прехвърляне на частните банки и другите кредитни организации в държавна собственост. Както и всяка национализация, национализацията на банките може да се осъществява в условията на пълна или частична компенсация или без компенсация (в зависимост от политическата и икономическата ситуация, поведението на собствениците на […]

Кой е правилния модел на поведение?

„За мъжа се съди по жената, за майката – по децата.“ Взаимоотношения с децата. Творческата фантазия е в сърцевината на всяка добра между личностна връзка. Това е особено силно изразено при взаимоотношенията с децата. Винаги правете нещо неочаквано. Например, ако малкото ви дете капризничи с хленчене, плач и тропане с крака, можете да се престорите, […]

Какво е лоялност?

„Дори да стоиш криво, говори право.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Лоялността е състояние, породено от отношение към нещо или някого. Това състояние ни дава възможност да правим определени избори и да имаме определено поведение. Което определено поведение се разпознава от другите като лоялност. Почтеност, добросъвестност. Лоялен, лоялна, […]

Способи на управление.

„Не трябва да се мисли! С нас е този, който ще реши всичко вместо нас!“ Структурен способ на управление. А с какви „методи“, по какви способи трябва да се управлява, тоест да се предава информационното управляващо въздействие от субекта на управление към обекта на управление? „Надясно! Ходом марш!“ – заповядва командирът на рота. И подчинените […]

Църквата с оправдание за войните.

„Любителите на кавги редом не седят. Глубците спорят за плячката, а умните я делят.“ Впрочем може ли да бъде открито достоверно, тоест точно и пълно описание на историческо сражение? Това са все важни, предизвикващи въодушевление или униние твърде неясни събития, чиито по-късни описания крият безброй предизвикателства… Други примери за разминаване в оценките откриваме в изследванията […]

Какво е почтеност?

„Честните почитай, гордите презирай.“ Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал. Почтеност е практикуването на честен начин на живот, както и последователно и безкомпромисно спазване на силни морални и етични принципи и ценности. Думата почтеност еволюира от лат. прилагателно integrity – „цяло число“, със смисъла на „цяло“ или „завършено“. В […]

Хуни и склавини в Долнодунавските земи.

„Когато е трудно, дръжте се заедно, когато грее слънце, спете.“ Дали антите напълно прекратили всякакви враждебни действия срещу империята след 546 г., за това не можем да твърдим със сигурност. Но втората половина на VI век е времето, когато именно склавините сломяват властта на империята на Балканския полуостров и фактически го завладяват. Тези събития са […]

Губи ли държавата играта с банките?

Битка, която преминава през вековете и в която рано или късно ще се сразят, това е сражение на хората против банките. Лорд Актон, главен съдия на Англия; 1875 Ранните социалисти: проекти за преобразуване на кредитната система. На лихварската кредитно парична система като основа за капиталистическото устройство и източник за неговия безпорядък обръщали внимание много критици […]