// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Оптически методи за морско картографиране.

„Който не споделя знанията си, е като светлина в стомна.“ За картографирането на морски акватории в настоящия момент се използват следните методи за дистанционно сондиране: измерване интензивността на отразеното от акваторията слънчево излъчване в оптическия диапазон с помощта на оптикоелектронни сканиращи системи, лазерни, радиолокационни и електромагнитни сондирания. Възможностите на тези методи за снимка на релефа […]

Стандарти за хидрографски дейности.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ На основание S-44/4 националните хидрографски организации разработват собствени стандарти. Към настоящия момент са известни следните документи: – NOS Hydrographic Surveys Specifications and Deliverables. NOAA (USA) 2003; – EM 1110-2-1003 US Army Corps of Engineers, 2002; – Standards for Hydrographic Surveys (HYSPEC), LINZ, (New Zealand), […]

Нормативни документи при хидрографските дейности.

„Делото го движи желанието, а не силата.“ Отличителна особеност на съвременната хидрография се явява нейния международен характер, което е свързано с необходимостта по създаването от различните държави на равноценни по точност и надеждност морски карти. Стремителното развитие на средствата и методите в съвременната хидрография и внедряването в практиката на съвременното мореплаване на морските електронни карти […]

Информационен потенциал на морските диференциални подсистеми.

„Няма нищо, което би било полезно за всички и по всяко време.“ Най-перспективни средства за осигуряване на безопасността на мореплаването в крайбрежните води и при промишленото усвояване на морския шелф се явяват диференциалните станции от глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС). В отделни случаи само с тези средства за навигация се реализира необходимата точност за определяне […]

Не традиционните взаимодействия в интерес на навигацията.

„Вятърът с мрежа няма да хванеш.“ Особен интерес представляват, съществуващите в природата необичайни въздействия и най вече резултатите от експерименталните изследвания на реакцията на вещества на външни, намиращи се не на небето, а на Земята, необратими процеси с различна природа. В работите на академик Лаврентиев със сътрудници в качеството на необратим процес са били използвани […]

Не традиционно взаимодействие в природата.

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“ Международния научен конгрес – 2004 „Фундаментални проблеми на естествознанието и техниката”, проведен в Санкт Петербург от 2 до 8 август 2004 г, констатирал, че са се натрупали голямо количество научни работи с резултати от изследвания за необясними проблеми в рамките на съществуващите физически представи. Конгресът се […]

Коректура на електронните навигационни карти.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Хартиените навигационни морски карти се явяват правен документ за плаване в продължение на повече от вековен период. Тяхното значение и роля са точно определени от Международната конвенция по опазване на човешкия живот на море (SOLAS-74), съгласно която всички кораби, плаващи в морето, трябва да имат […]

Стратегия за устойчиво развитие на морските дейности.

„Имаш ли цел – ще намериш пътя.“ Аспекти за сътрудничество в областта на перспективните изследвания и разработки в рамките на проблемите в устойчивото развитие. С приемането на международните задължения и перспективи за устойчиво развитие на морската дейност на Русия и другите страни трябва да се осигурява и да се укрепят икономическия и суровинен потенциал на […]

Цели и задачи на морските дейности в устойчивото развитие.

„Където има желание, има и път.“ Въведение. Усвояването на пространствата на Световния океан може да се нарече едно от главните направления на развитието на световната цивилизация през третото хилядолетие. Много се говори за това, че през XXI век е нужно да се очаква много мащабно разгръщане на дейностите на държавите и организациите в Световния океан […]

Цифров модел на релефа на морското дъно.

„Най-добре работи онзи, който си знае работата.“ Към настоящия момент, наред с развитие на техническите средства за площно обследване на релефа на морското дъно, в различни страни се работи по усъвършенстване на методите за математическа обработка на материалите от снимката с цел получаване на по-надеждни и точни резултати. Голямо внимание се отделя на способите за […]