// Архив

Водните маси

This category contains 24 posts

Атлантическия океан и морета.

„Който не знае нищо, вярва на всичко.“ Атлантическия океан и морета. Атлантически океан (Северното море) е част от Световния океан и е разположена между Европа, Африка, Северна и Южна Америка. На север граничи със Северния ледовит океан, а на юг – с Антарктида. Името му произлиза от името на титана Атлас (Атлант) от гръцката митология […]

Географска характеристика на Световния океан.

„Повече грамотни – по-малко глупци.“ Географска характеристика на Световния океан. Част от Световния океан, обособена от конфигурацията на бреговете, притежаваща самостоятелни системи от течения между континентите и отличаваща се с характерни особености на подводния релеф, атмосферна циркулация и специфичен хидроложки режим се нарича океан. Обособена част от океана, ограничена от бреговете на континенти и острови […]

Произход и еволюция на Световния океан.

„Светът не е започнал с нас и няма да свърши с нас.“ Произход и еволюция на Световния океан. Съществува и теория за интелигентния дизайн, която отхвърля еволюционната теория и възникването на живота от неживата материя и счита, че животът е бил създаден. Това е нова форма на креационизма и на възгледите на християнския философ от […]

Хипотези за възникването на живота.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“ Хипотези за възникването на живота. Повечето учени свързват началото на образуване на Вселената, звездните системи и планетите с момента на Големия взрив, когато Вселената, която е имала безкрайна плътност и нулев размер се е взривила и е започнала да се разширява. Според съвременните научни представи възрастта на […]

Съвременни океанографски изследвания.

„Най-богат от всички е онзи, който се осмелява да гледа бъдещето в лицето.“ Съвременни океанографски изследвания. За начало на съвременната океанология се смята първата организирана от Британското кралско научно дружество специална научна експедиция с 2300 тонния кораб „Челинджър” („Отправящ предизвикателство”) 1872–1876 г., под ръководството на английския географ Уайвил Томпсън. Извършени са комплексни наблюдения в 362 […]

Първи изследванията на Световния океан.

„Водата освежава тялото, учението – разума.“ Първи изследванията на Световния океан. Изследванията върху човешкия геном позволиха да бъде установено, че първите „съвременни хора” от вида Homo sapiens са се появили в Източна Африка в долината Олдувай преди около 150 000 г. Преди около 60 000 г. малки групи от тях мигрират извън Африка и преди […]

Що за наука е океанологията.

„Който не знае нищо, вярва на всичко.“ Що за наука е океанологията. Океанологията е една от науките за Земята, която изучава физическите, химическите, геологическите и биологичните процеси и явления в Световния океан. Често като неин синоним се използва терминът океанография, който в по-тесен смисъл означава наука за физиката и химията на водната среда и нейното […]

По какви признаци се подразделят морските течения?

По устойчивост на теченията. Постоянни течения се наричат, течения, чийто скорост и направление не се изменят или се изменят в малка степен за сезон или година. В строгия смисъл на думата постоянни течения не съществуват. Всички течения са подложени на изменения и поради тази причина под постоянни течения обикновено се разбират теченията, които винаги се […]

Как се класифицират морските теченията?

Морските течения се характеризират с направление – на къде е насочено течението и каква е неговата скорост. Вертикалното движение на водните маси при изследване на морските течения обикновено не се отчитат. Това е обусловено от една страна, че вертикалните движения не са големи и от друга с това, че с въвеждането на вертикалната съставляваща на движение […]

Какво е вертикална устойчивост на слоя?

Устойчивост като понятие. Под устойчивост на слоевете в морето се разбира вертикалния градиент на плътността на водата, предизвикан от адиабатното изменение на температурата, поправен за изменение на плътността. Устойчивостта служи за количествена характеристика на условията за вертикално равновесие на слоевете в морето. При премесването, както е известно се пренасят частици от един слой в друг. […]