// Архив

Океан и Атмосфера

This category contains 81 posts

Стандартни модели в океаносферата.

„Опитът няма общо училище, той учи учениците си по отделно.“ Настоящата статия се явява от части продължение и някакво развитие на друга работа, публикувана по-рано. Доколкото това е било доста отдавна, целесъобразно е за по-доброто разбиране на по нататъшното изложение да напомним някои положения, свързани на първо място с терминологията. Така, в средата на миналия […]

Системи за оперативна океанология.

„Фактът е критерий за истината.“ Към 2011 г, във ВМС на САЩ е била създадена съвременна организационна структура на системата за ХМО. Ще е полезно накратко да разгледаме нейните особености. Във ВМС на САЩ за разлика от ВМФ на Русия е била създадена пълноценна самостоятелна система за ХМО, която е способна да функционира автономно от […]

Системи за оперативна океанология.

„Очите вярват на себе си, ушите – на другите.“ Оперативна океанология е прието да се нарича дейността по извършването и обработката на систематични измервания за състоянието на морето, океана и атмосферата, а също прогнозирането на постоянна регулярна основа „времето в океана”, тоест състоянието на хидрофизичните полета в диапазоните на синоптичната и мезо мащабната изменчивост. Съответно, […]

Автономни подводни необитаеми апарати.

„Който не е виждал ново, и на втора употреба се радва.“ При решаване на задачите на хидрографския и океанологичния мониторинг на Световния океан в интересите по осигуряване на ВМФ на хидрографската и океанологична информация значителна роля се отдава на автономните необитаеми подводни апарати (АНПА), снабдени с измерителна и навигационна апаратура за сбора на информация в […]

Математически модели в хидрометеорологията.

„Ако не можем да направим каквото искаме, да направим, каквото можем.“ През последното десетилетие е достигнат значителен прогрес в науката за Земята благодарение на подобрението на системата за наблюдение и разбирането на закономерностите на геосистемите. Масово се разработват математически модели, описващи разнообразни хидрометеорологични явления и полета. Това може да се свърже както с широкото използване […]

Взаимодействие на океан – атмосфера.

„Който се бои от всяко облаче, никога не пътешества.“ Станало е ясно, че дрифтерите не само позволяват да се решат задачите от океанографски характер, но и се явяват мощни инструменти за хидрометеорологични наблюдения, особено в тези райони на Световния океан, където отсъства регулярно корабно движение. С това е свързано появяването на редица метеорологични дрифтери, например, […]

Взаимодействие на океан – атмосфера.

„По-добре веднъж да видиш, отколкото сто пъти да чуеш.“ Спътникова дрифтерна технология. Взаимодействието на океана и атмосферата се проследява както на крупно, така и на малко мащабно ниво. Скоростта на вятъра и неговото направление, атмосферното налягане, температурата на въздуха и интензивността на слънчевата радиация се явяват основни параметри, определящи състоянието на повърхностния слой на водата […]

Системи за осигуряване на мореплаването.

„Човек живее с ум, а се бори с умение.“ Автоматизирани системи за избор на оптималния път на плаване. Съществуват редица системи за разчет на оптималния (най-изгодния) път за плаване. Най-простия способ е реализиран в хидрометеорологичния център на Русия. Зад граница са разработени бордови системи за избора на оптималния път, например, с упоменатата по-горе система VOSS […]

Системи за осигуряване на мореплаването.

„Кораб с двама капитани потъва.“ Зад граница интензивно се развиват системите за информационна поддръжка на мореплаването със сведения за състоянието на природната среда. Могат да бъдат отделени системите за осигуряване на мореплаването на, океански и морски акватории, в крайбрежни зони и в райони на пристанища. По мястото на поставяне, тези системи могат да бъдат разделени […]

Развитие на банка океанографски данни.

„Трябва да вземеш ползата заедно със задълженията.“ Хидрометеорологичните условия оказват съществено влияние на използването на силите, оръжието и техническите средства на флота. От качеството на хидрометеорологичната информация в известна степен зависи обосноваването на решенията по използването на силите на флота и ефективността на използването на комплексите въоръжение. Към числото на важните задачи по усъвършенстване на […]