// Архив

Ниво на океана

This category contains 53 posts

Оптични средства за измерване на дълбочините.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ Оптичните средства за снимка на релефа на дъното са на базата на закономерностите на разпространението на светлината и свойствата на оптичното поле. Използват се и се разработват две основни направления на получаване на информации за подводния релеф с помощта на оптични средства: фотографиране […]

Много лъчеви хидроакустични средства.

„Където има желание, има и път.?“ В този клас средства се обединяват устройства, при помощта на които в дебелината на морската водата се създава насочено акустично поле, имащо значителна протяжност по нормалата към диаметралната плоскост на кораба. С цел запазване високата разрешаваща способност и точност на снимката акустичното поле тук се създава от няколко тясно […]

Хидроакустични средства.

Езикът на делата е по-ясен от езика на думите.“ Средствата за измерване на дълбочините от тази група се основават на закономерностите на разпространението на акустичната енергия в морската вода и отразяването на акустичните вълни от повърхности с по-плътна среда. Хидроакустичните средства в най-голяма степен отговарят на причислените по-рано изисквания и понастоящем се явяват основни при […]

Измерване на дълбочините.

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“ Основни изисквания. От отдавнашни времена основния обем информация за подводния релеф се получава по пътя на измерване на дълбочините. С развитието на мореплаването, усъвършенстването на корабоплаването и увеличаването на техния тонаж са се увеличавали и изискванията към познаването на релефа на дъното, което е послужило […]

Навигационни хидроакустични системи.

„В света няма нищо не възможно.“ Основни сведения. Навигационни хидроакустични системи (НХС) се наричат съвкупност от функционално взаимно свързани бордови и установени на дъното хидроакустични устройства, предназначени за определяне на мястото на кораба. Навигационните хидроакустични системи се използват в тези райони, където съвременните РНС или други технически навигационни средства не удовлетворяват изискванията за точност и […]

Изследване и проверка на РНС

„Не гледай кой е писал, гледай какво е написано.“ Измерването на навигационния параметър с помощта на РНС се съпровожда, както и при всички други измервания от редица систематични и случайни погрешности. Съвкупността от случайни отклонения се оценява обикновено с величината на средно квадратичната погрешност на радио навигационния параметър (РНП) с прийомите, които бяха разгледани по-рано. […]

Определяне на мястото с помощта на РНС.

„Няма да научиш ново, ако не знаеш старото.“ При извършване на хидрографски работи определянето на мястото на кораба се извършва, като правило, с помощта на радио навигационни системи. Измерването на радио навигационните параметри с помощта на РНС се базира на две фундаментални свойства на електромагнитните вълни: 1) в еднородно пространство радио вълните се разпространяват по […]

Определяне на мястото по направления и разстояния.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ Определяне на мястото с права засечка по две направления. Същност и характеристика на способа. Същност на способа. Същността на способа се състои в едновременните измервания на две направления към обект, намиращ се в морето от брегови пункта, чиито координати са известни. За основни […]

Способи за определяне на мястото.

„Имаш ли цел, ще намериш пътя.“ Основни изисквания към определянето на мястото. Хидрографските изследвания се изпълняват преимуществено с надводни кораби и катери, а също и с подводни лодки, дълбоководни и летателни апарати. За възможността по отнасяне на получаваната информация към фиксирана точка на повърхността на водната среда или в нейната дебелина е необходимо да бъдат […]

Наблюдения за колебания на нивото на морето.

„Трудът винаги дава, а мързелът само взема.“ Наблюдаваните в морето колебания на нивото са в резултат едновременно от влиянието на всички причислени по-рано процеси и поради това те се наричат сумарни. Сумарното ниво се изменя във времето и в пространството, и поради това надеждната и пълната негова оценка може да бъде получена само на основата […]