// Архив

Ниво на океана

This category contains 69 posts

Съвременни подходи за снимка на релефа на дъното.

„Трудностите съществуват, за да се преодоляват.“ Съвременни подходи за снимка на релефа на дъното в акваторията на Северния Ледовит океан. В контекста на геоинформационното осигуряване на морските дейности, декларирано в съответния параграф на Морската доктрина на РФ, и с изменение на концептуалните подходи към оперативното осигуряване с геопространствена информация на морските дейности на ВМФ е […]

Морски граници и метод за техния разчет.

„Един е закона за силните и богатите, друг е за слабите и бедните.“ Средната линия между крайбрежията на две съседни или срещулежащи крайбрежия на държавите се определя от параграф 15 на Конвенцията като линия, проведена по такъв начин, че всяка нейна точка се явява равноотстояща от най-близката точка на изходните линии на тези две държави. […]

Морски граници и метод за техния разчет.

„Незнанието на правото вреди.“ Видове морски граници. В Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. са установени следните видове морски граници: – външна граница на териториалното море; – външна граница на прилежащата зона; – външна граница на изключителната икономическа зона; – външна граница на континенталния шелф. В преговорните процеси са държавите имащи съседни […]

Определяне подножието на континенталния склон.

„Без хляб – гладно, без огън – хладно, без учение – тъмно.“ Към настоящия момент басейна на Северния Ледовит океан (СЛО) представлява арена на всестранни национални и международни изследвания от много страни и на първо място САЩ, Канада, Норвегия, Дания и Русия. Вниманието към арктическите акватории, включително континенталния шелф и неговото дълбоководно продължение се определя […]

Критерии за външната граница на континенталния шелф.

„Най-добре работи онзи, който си знае работата.“ Резултатите от изследванията и картографирането на релефа на дъното на различни райони от Световния океан са показали, че за откритите океански басейни реализирането на изискванията на Конвенцията по делимитацията на акваториите на крайбрежните държави (в това число и ВГКШ) е достатъчно проста задача. Изключение правят районите на Световния […]

Критерии за външната граница на континенталния шелф.

„Малко е да искаш, трябва и да умееш.“ През 1982 година на третата Конференция на ООН по морско право в Женева е приета Конвенция, с положенията от която се установява списъкът с морските граници, с целевото назначение за акваториите на крайбрежните държави: териториални води; прилежаща зона; изключителна икономическа зона и външна граница на континенталния шелф […]

Международна концепция за единна нула на дълбочините.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“ Национални системи за отчитане на височините, използвани в региона на Балтийско море. Различните видове ниво мерни постове се използват за наблюдение на колебанията на нивото на морето по крайбрежието на Балтийско море. Ниво мерните постове които са привързани с геометрично нивелиране по мрежите на страните, а някои […]

Международна концепция за единна нула на дълбочините.

„Своевременно предупреденият е своевременно въоръжен.“ Балтийско море. Разработката на международна концепция за единна нула на дълбочините в Балтийско море се осъществява под егидата на Хидрографската комисия за Балтийско море (ХКБМ), която е била образувана през май 1983 година в Хелзинки, Финландия. ХКБМ се явява една от регионалните структури на Международната хидрографска организация (МХО), обединяваща девет […]

Значение на „нула на дълбочините“ за корабоплаването.

„Правото е изкуство на доброто и справедливостта.“ Актуалността на получаване на точни данни за височинното положение на НД в коя да е точка от акваторията на корабоплаване нараства във връзка с открилата се възможност, триизмерното позициониране на кораба с помощта на успешно развиваните технологии на глобалната спътникова навигация (ГНСС), такива, например като: режима на кинематика […]

Значение на „нула на дълбочините“ за корабоплаването.

„В тъмна нощ и малкият огън свети надалеч.“ Височинната геодезична основа на хидрографската снимка на релефа на дъното се явява съществуващата или развърната мрежа от нивелачни постове (НП). Мрежата осигурява фиксирането в района на снимката отчетна повърхност за дълбочините – нула на дълбочините и отчетна повърхност за височините – нула на височините за бреговите средства […]