// Архив

Свойства на морската вода

This category contains 18 posts

Относителна прозрачност на водата.

„Няма по-сляп от онзи, който не иска да види.“ Зависимост между относителната прозрачност и показателя за вертикално отслабване на светлината във водата. Един от най-простите и разпространени способи за оценка на оптическите свойства на водния басейн се явява измерването на относителната прозрачност на водата, която се свежда до определяне на дълбочината Zδ на която престава […]

Хидрологични изследвания.

„Упорития труд побеждава всичко.“ Въведение. На предишната лекция ние разгледахме основите на планирането на хидрометеорологичните изследвания и методите за разчитане на дискретността на хидрологичните измервания. Но, като правило, разгледаните методи позволяват да се разчита дискретността на измерванията, имайки предварителни измервания в района и по определено направление. Измерванията трябва да обхващат определена площ, а не профил. […]

Физическите закони и климатичните пособия.

„Който не знае едно нещо, знае друго.“ Съвременната методология за разработка на климатичните пособия се основава на два неявни постулата за свойствата на измерваните скаларни характеристики на атмосферата и на океана: на постулата за адиативност и на постулата на независимост на физическите величини, представляващи измерени характеристики на атмосферата и на океана (например, температурата и солеността […]

Маскировъчни свойства на морската среда.

„Вода, която може да ме удави, за мене е океан.“ Оперативната океанология, която се явява по същество инструмент за оценка на текущото и очакваното „време” в океана, в началото тя се развива едновременно в Европа и САЩ от началото на 1990-те години. Историята на нейното развитие във ВМС на САЩ е подробно изложена в „Overview […]

Биологични процеси в океана.

„Водата освежава тялото, учението – разума.“ Биологични процеси в океана. Световният океан е най-обширният биотоп на Земята, в който е съсредоточена голяма част от нейната биосфера – съвкупността от всички живи организми. Морската биосфера е възникнала милиарди години преди наземната. Тя включва в себе си растения, животни и бактерии. Водите на Световния океан са богати […]

Оптични свойства на морската вода.

„Парите, похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Оптични свойства на морската вода. Светлинното излъчване представлява поток от електромагнитни колебания с широк диапазон на дължината на вълните от радиовълни до гама-лъчи. За океана практическо значение имат видимата част на спектъра и инфрачервените лъчи с дължина на вълната в диапазон 10-7 – 10-4 м. Част от […]

Каква е плътността и проходимостта на леда?

Плътност на леда. Плътността на морския лед се колебае в доста по-широки граници в сравнение с пресноводния и зависи от неговата температура, соленост, порестост, възраст и условията на ледообразуване. Колкото възрастта на леда е по-голяма, толкова плътността е по-малка. Порестост на леда, изразява се в проценти и характеризира отношението на обема на мехурите въздух намиращ […]

Колко е солен морския лед?

Соленост на морския лед. Под соленост на леда се разбира солеността на водата получена при топенето на леда. Морския лед, особено скоро образувалия се, представлява сам по себе си конгломерат от отделни кристали на пресния лед и течна прослойка на соления разсол, удържан от леда при замръзване на водата. Солеността на леда зависи не само […]

Какви са физичните свойства на морския лед?

Ледът трябва да се разглежда като материал, който в течение на зимата непрекъснато променя своите свойства, а следователно и своята здравина. Даже в един и същ район на едно и също място ледът през есента и пролетта на толкова се различава по своите физико механични качества, че може да се счита за съвсем различно физично […]

Кога започва топенето?

Топене на морския лед. Топенето на морския лед основно зависи от интензивността на слънчевата радиация и от отразяващата способност на неговата повърхност, като правило ледът е покрит със сняг. Прекратяването на нарастването и топенето на леда обикновено възниква преди температурата на въздуха да се повиши до точката на топене. При топене на морския лед (в […]