// Архив

Черно море

This category contains 63 posts

Картиране на теченията в Черно море.

„Страхливецът не обича живота, той само се страхува да не го загуби.“ Въведение. Към настоящия момент значителен масив от данни измерени за хидрологичните, хидрохимичните, хидрооптичните и хидробиологичните характеристики за водите на Черно море са натрупани в различните банки от данни. От използването на тези данни са създадени различни карти и атласи. В същото това време […]

Черно море и миграцията на коренното население.

Който чете сам – чете без грершки. Който записва – чете два пъти.“ Черно море и миграцията на коренното население. Известно е, че потомците на първите хора тръгват от Източна Африка и постепенно заселват цялата земя – в Европа проникват преди 40000 г. през Мала Азия и Балканския полуостров. Кроманьонският човек (Homo sapiens fossilis), който […]

До Потопа и по-късно.

„Добре е да учиш онзи, който слуша.“ До Потопа и по-късно. В духа на лансираната теория за Всемирния потоп в Черно море наличието на Варненския и Дуранкулашкия некропол е важна предпоставка за изграждането на цялостна концепция за съществуването на високоразвита цивилизация до Потопа и нейната по-късна миграция. Дългогодишните изследвания на старите потопени брегове на Черно […]

Черно море и древното човешко присъствие.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“ Черно море и древното човешко присъствие. Всеки възприема края на своя кръгозор за край на света… Цялата истина минава през три етапа. Първо, смятана е за абсурд. Второ, тя е насила спирана. Трето, тя е приета като очевидна. Артур Шопенхауер (1788–1860) Хипотезата за библейския произход на Черно […]

Морските пространства на Република България.

„Знанието на законите не е в това да се запомнят техните думи, а в това да се разбере техният смисъл.“ Морските пространства на Република България. Морската дейност на държавите зависи от съществуващите международни отношения. Световната морска политика определя процеса на експлоатация на природните ресурси и осъществяването на изследователска дейност в Световния океан. През последните десетилетия […]

Биологични ресурси на Черно море.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Биологични ресурси на Черно море. Черно море е обитавано от около 2000 вида животни и над 1000 вида растения, свързани със сложни връзки и взаимоотношения. Повечето от животните имат средиземноморски произход, а само малка част от обитателите на Черно море живеят в него от древни […]

Свързаност на Черно море.

„Колкото и да е пълна главата със знания, и за нови ще се намери място.“ Свързаност на Черно море. Черно море се свързва с Азовско море посредством Керченския пролив. Бреговата линия на Азовско море е силно изрязана. Най-значителните полуострови са Казантип на Керченския бряг и косите Бирючий остров, Обиточна, Бердянска, Белосарайска, Крива, Дълга и Арабатска […]

Воден баланс на Черно море.

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Воден баланс на Черно море. Съвременният воден баланс на Черно море представлява сложна съвкупност от многобройни фактори. Досега са известни многобройни опити за неговото определяне, като данните представени от отделните автори се различават съществено помежду си. Река Дунав е една от най-големите европейски реки с дължина […]

Морски течения и ниво на водите в Черно море.

„Умен човек е онзи, който търси знание: който си въобразява, че го е намерил, е безумец.“ Колебания на нивото на Черно море. В затворените морета, свързани с океаните чрез протоци височината на приливите е много малка или практически отсъства. За Черно море височината на максималния сизигиен прилив е 9 см. В резултат на цикличните изменения […]

Ще се взриви ли Черно море?

„Без хляб – гладно, без огън – хладно, без учение – тъмно.“ Ще се взриви ли Черно море? Тази тема е била обект на изключително внимание на световните медии още в началото на 80-те години на миналия век. Тогава бяха разсекретени някои документи на руския военноморски флот, в които се описват странни природни явления в […]