// Архив

Чиста вода

This category contains 45 posts

Оптически методи за морско картографиране.

„Който не споделя знанията си, е като светлина в стомна.“ За картографирането на морски акватории в настоящия момент се използват следните методи за дистанционно сондиране: измерване интензивността на отразеното от акваторията слънчево излъчване в оптическия диапазон с помощта на оптикоелектронни сканиращи системи, лазерни, радиолокационни и електромагнитни сондирания. Възможностите на тези методи за снимка на релефа […]

Стандарти за хидрографски дейности.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ На основание S-44/4 националните хидрографски организации разработват собствени стандарти. Към настоящия момент са известни следните документи: – NOS Hydrographic Surveys Specifications and Deliverables. NOAA (USA) 2003; – EM 1110-2-1003 US Army Corps of Engineers, 2002; – Standards for Hydrographic Surveys (HYSPEC), LINZ, (New Zealand), […]

Нормативни документи при хидрографските дейности.

„Делото го движи желанието, а не силата.“ Отличителна особеност на съвременната хидрография се явява нейния международен характер, което е свързано с необходимостта по създаването от различните държави на равноценни по точност и надеждност морски карти. Стремителното развитие на средствата и методите в съвременната хидрография и внедряването в практиката на съвременното мореплаване на морските електронни карти […]

Информационен потенциал на морските диференциални подсистеми.

„Няма нищо, което би било полезно за всички и по всяко време.“ Най-перспективни средства за осигуряване на безопасността на мореплаването в крайбрежните води и при промишленото усвояване на морския шелф се явяват диференциалните станции от глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС). В отделни случаи само с тези средства за навигация се реализира необходимата точност за определяне […]

Не традиционните взаимодействия в интерес на навигацията.

„Вятърът с мрежа няма да хванеш.“ Особен интерес представляват, съществуващите в природата необичайни въздействия и най вече резултатите от експерименталните изследвания на реакцията на вещества на външни, намиращи се не на небето, а на Земята, необратими процеси с различна природа. В работите на академик Лаврентиев със сътрудници в качеството на необратим процес са били използвани […]

Не традиционно взаимодействие в природата.

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“ Международния научен конгрес – 2004 „Фундаментални проблеми на естествознанието и техниката”, проведен в Санкт Петербург от 2 до 8 август 2004 г, констатирал, че са се натрупали голямо количество научни работи с резултати от изследвания за необясними проблеми в рамките на съществуващите физически представи. Конгресът се […]

Коректура на електронните навигационни карти.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Хартиените навигационни морски карти се явяват правен документ за плаване в продължение на повече от вековен период. Тяхното значение и роля са точно определени от Международната конвенция по опазване на човешкия живот на море (SOLAS-74), съгласно която всички кораби, плаващи в морето, трябва да имат […]

Защо безсолните диети са безсмислени?

„Когато нещастието те сполети, късно е да се предпазваш от него.“ Защо безсолните диети са безсмислени? Солта е важна съставна част от човешкото тяло. По реда на изброяването им най-важните елементи за преживяването на организма са кислородът, водата, солта и калия. Още Плиний, 75 г. пр. Христа, говори за солта като за „най-важното лечебно средство […]

Коя вода е най-добра?

„Водата в нова стомна е по-хладна.“ Коя вода е най-добра? Вашето тяло ежедневно се нуждае от абсолютния минимум от шест до осем чаши вода (съдържание около 1,5 до 2 литра на ден). Алкохолът, кафето, чаят и съдържащите кофеин безалкохолни напитки не заместват водата! Най-добре е водата да се пие по следните времена, една чаша половин […]

Как правилно да пием вода?

„Който не е полезен на себе си и за другите е безполезен.“ Как правилно да пием вода? Не забравяйте, че състоянието на вашия организъм през всяка фаза от живота ви е резултат на поредица от химични реакции. Някои от тях може би могат да се обърнат при правилно разбиране на нещата, но не всички. Най-важното […]