// Архив

Акустика на морето

This category contains 9 posts

Контрол на качеството на хидрологичните данни.

„Всяко умение се постига с труд.“ В съответствие с концепцията за построяване на Единна система за информация за обстановката в Световния океан трябва да има разработена технология за управление на океанографските данни, осигуряваща тяхното дълговременно и гарантирано съхраняване, както и тяхното оперативно предоставяне. При това океанографската информация предавана на ползвателите, предварително трябва да е преминала […]

Изучаване на грунда на морското дъно. Част 2

„Старанието е най-добрата добродетел.“ Организация на изпълнение на морска грундова снимка. За основа на съществуващата технология на грундовата снимка (приета в ХС на ВМФ) се явява дискретния пробоотбор с помощта на грундови тръби, дъночерпатели, драги с последващи лабораторни или визуални анализи на получените проби (пряк метод). Дадената технология включва следните етапи: 1. Подготовка за снимката. […]

Изучаване на грунда на морското дъно. Част 1

„Неизвестното е повече от известното.“ Въведение. В настоящия момент, както отечествените, така и задграничните специалисти отделят голямо внимание на въпросите на отчитане влиянието на грунда на морското дъно на ефективността на използване на оръжията и техническите средства на ВМФ. Следователно, все по-голямо внимание се отделя на изучаването на морския грунд, а също така на новите […]

В търсене на изчезнала подводна лодка.

„На малка лодка по голямо езеро не са плава.“ Дизел електрическа подводна лодка (ПЛ) „Сан Хуан” от ВМС на Аржентина плавала от южния аржентински град Ушуайя към военната база Мар дел Плата. На 15 ноември 2017 г. ПЛ е престанала да излиза на свръзка (рис. 1) Рис. 1. Път и предполагаемо място на гибелта на […]

Акустични свойства на морската вода.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Акустични свойства на морската вода. Водата е еластична среда, в която звуковите колебания добре се разпространяват. Механизмът на разпространение на звука във водата се изразява в това, че периодичните свивания и разреждания, създавани от вибриращ източник, се предават под формата на надлъжни вълни. Скоростта на […]

Какво наричаме подводно звуков канал?

Подводно звуков канал е явление, което може да се определи като слой вода в дебелината на който звуковите лъчи се разпространяват, изпитвайки многократно вътрешно отражение. При това, звуковата енергия се концентрира около оста на канала, което пък създава свръх далечно разпространение на звука, откриващо големи възможности за подводна свръзка и корабоводене. За възникването на подводно […]

Какво наричаме рефракция на звуковите лъчи?

Рефракция на звуковите лъчи в морето. При разпространение на звуковите лъчи в акустически не еднородна среда освен поглъщане, разсейване и свързаната с тях реверберация се наблюдава и изкривяване на траекторията на звуковия лъч, което се нарича рефракция. Това явление не се наблюдава в акустически еднородна среда. Характера на рефракцията се определя от знака и величината […]

Кои фактори влияят на скоростта на звука във водата?

Разпространението на звука във водата представлява периодично свиване и разширение на водата по направление на движението на звуковата вълна. Скоростта на предаване на колебателното движение от една частица вода на друга се нарича скорост на разпространение на звука. При изменение на температурата на морската вода се изменя и нейния относителен обем и коефициента на свиваемост. […]

При какви условия се разпространяват звуковите колебания в морската вода?

Разпространението на звуковите колебания в морската вода представляват сами по себе си сложно явление, зависещо от разпределението на температурата и солеността, изменението на налягането, дълбочината на морето, мътността на водата, от примесите от органичен и неорганичен произход, както и от наличието на разтворените  газове в нея. Морската вода е акустически нееднородна среда. Тази нееднородност се заключава […]