// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Осигуряване на ВМФ с геопространствена информация.

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Към настоящия момент геоинформационните системи (ГИС) намират широко приложение във всички сфери на информационната дейност, в това число и във военната област. Например, на основата на ГИС „Панорама” се разработва информационно осигуряване на щабовете на ВМФ. Като правило, преимуществото на използването на ГИС в сравнение с […]

Повишаване точността на позициониране на АНПА.

„Трудното не е невъзможно.“ Определяне на мястото на автономните необитаеми подводни апарати (АНПА). Анализът на съвременните тенденции за развитие на подводните технологии свидетелства за значителния прогрес в областта на създаване на перспективни робототехнически комплекси. При това изискванията към функционалните възможности на автономни необитаеми подводни апарати (АНПА) и роботизирани технически комплекси с различно назначение през последните […]

Роля и място на математическите модели.

„Малката непредвидливост води до голяма грешка.“ Поддръжка при вземане на решение. При планирането и организирането на навигационно хидрографското осигуряване (НХО) за целите на задачите от широк клас се съставят решения, от които се изисква да се намери оптималния и най-добрия в някакъв смисъл вариант. Под понятието решение се разбира рационален избор на една от възможните […]

Моделиране на процеса при вземане на решения.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ Система за поддръжка при вземане на решение за навигационно хидрографско осигуряване (НХО). Един от методологическите принципи в гносеологията се явява взаимодействието и взаимната свързаност на всички отрасли на науката, в резултат на което предмет от един отрасъл на науката може и трябва да […]

Определяне на мястото по МПЗ.

„Ако сам не знаеш, попитай знаещия.“ Сред значителния брой подводни апарати с различно назначение автономните необитаеми подводни апарати (АНПА) заемат особено място. За военни цели, както показват резултатите от анализа, АНПА могат да се използват преди всичко за: – водене на диверсионни и разузнавателни действия; – противоминни действия; – оглед на подводни обекти; – изучаване […]

Морски граници и метод за техния разчет.

„Един е закона за силните и богатите, друг е за слабите и бедните.“ Средната линия между крайбрежията на две съседни или срещулежащи крайбрежия на държавите се определя от параграф 15 на Конвенцията като линия, проведена по такъв начин, че всяка нейна точка се явява равноотстояща от най-близката точка на изходните линии на тези две държави. […]

Морски граници и метод за техния разчет.

„Незнанието на правото вреди.“ Видове морски граници. В Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. са установени следните видове морски граници: – външна граница на териториалното море; – външна граница на прилежащата зона; – външна граница на изключителната икономическа зона; – външна граница на континенталния шелф. В преговорните процеси са държавите имащи съседни […]

Определяне подножието на континенталния склон.

„Без хляб – гладно, без огън – хладно, без учение – тъмно.“ Към настоящия момент басейна на Северния Ледовит океан (СЛО) представлява арена на всестранни национални и международни изследвания от много страни и на първо място САЩ, Канада, Норвегия, Дания и Русия. Вниманието към арктическите акватории, включително континенталния шелф и неговото дълбоководно продължение се определя […]

Критерии за външната граница на континенталния шелф.

„Най-добре работи онзи, който си знае работата.“ Резултатите от изследванията и картографирането на релефа на дъното на различни райони от Световния океан са показали, че за откритите океански басейни реализирането на изискванията на Конвенцията по делимитацията на акваториите на крайбрежните държави (в това число и ВГКШ) е достатъчно проста задача. Изключение правят районите на Световния […]

Критерии за външната граница на континенталния шелф.

„Малко е да искаш, трябва и да умееш.“ През 1982 година на третата Конференция на ООН по морско право в Женева е приета Конвенция, с положенията от която се установява списъкът с морските граници, с целевото назначение за акваториите на крайбрежните държави: териториални води; прилежаща зона; изключителна икономическа зона и външна граница на континенталния шелф […]