// Архив

Местни признаци

This category contains 16 posts

Признаци за предсказване на времето в близките 6 – 8 часа.

Признаци за запазване на лошото време в близките 6 – 8 часа 1. Атмосферното налягане е ниско (по-ниско от средното за дадения район и сезон), при това то не се изменя или се понижава бавно. На лентата на барографа записът има вид на леко вълниста, почти хоризонтална крива линия. 2. Силния вятър не отслабва, но […]

Признаци за усложняване на времето в близките 12 – 24 часа.

1. Атмосферното налягане се понижава. Денонощния му ход е нарушен. На лентата на барографа, записът има вид на равномерно понижение в течение на 12 часа. 2. Денонощния ход на скоростта на вятъра също е нарушен. Вятърът се усилва с пориви. През нощта той не отслабва, а продължава да се усилва. Понякога усилването на вятъра започва […]

Признаци за запазване на благоприятно време в следващите 12-24 часа.

1. Високо атмосферно налягане (по-високо от средното за дадения район и сезон), има добре изразен денонощен ход с максимални стойности около 10 и 22 часа и минимални около 4 и 16 часа по местно време. 2. Вятърът е слаб и има денонощен ход. По крайбрежието се развива бриз особено през лятото. 3. Слънцето залязва зад […]

Трябва ли да очакваме дъжд, ако …?

Вярно ли е твърдението, че ако лястовиците летят ниско, то трябва да се очаква дъжд? Снижаването на полета на лястовиците е вследствие на преместването на насекомите в приземния слой въздух, с които те се хранят. Съществува мнение, че тези комари с които лястовиците се хранят са чувствителни към измененията на атмосферното налягане при подхождането на […]

Може ли димът да служи за предсказване на времето?

Ако димът се издига вертикално нагоре, това е признак за хубаво и устойчиво време, ако обаче излизайки от комина димът се разнася на равни купчини в страни или даже се снижава към земната повърхност, то може да се очаква влажно и ветровито време с валежи. Димът, изглеждащ на стълб се случва при безветрие, което е […]

Какво време да очакваме, ако вятърът променя посоката си?

Признак за какви промени на времето може да служи промяната на посоката на вятъра? Трябва да се различава изменението на посоката на слабия вятър и изменението на посоката на умерения и силния вятъра, тоест вятър със скорост по-голяма от 5 – 8 м/с. Изменение на посоката на слабия вятър преди всичко не влече след себе […]

Верни ли са поговорките за измененията на времето?

Има ли връзка между появата на комета и времето? Не, няма никаква връзка между времето и тези природни явления. Условията на времето за наблюдение на тези явления могат да бъдат благоприятни или неблагоприятни, но сами по себе си процесите в атмосферата се развиват независимо от попадането на различните небесни тела в земната атмосфера, били те […]

Какво време да очакваме, ако звездите на небето трептят?

Може ли блещукането на звездите да е признак за предсказване на времето? Безусловно е, че може трептенето на светлината на звездите да е признак за съхранение на ясно и безоблачно време, като правило такова е било вече няколко дена. Прогностичното значение на това явление е дотолкова, доколкото трептението на звездите се наблюдава, времето ще се […]

Какво наричат „огън на покровителя на моряците“?

Пръстеновидното или куполообразно светене на върха на високи съоръжения, в това число реи и топ на мачти на кораби се нарича огън на покровителя на моряците. В далечното минало това явление силно е поразявало въображението на мореплавателите и се е възприемало, като предупреждение за приближаваща буря. Неговата същност се състои в това, че при усилване […]

Може ли по светенето на Луната да се предскаже времето?

Може ли светенето на луната да се счита за признак за предсказване на времето? Предсказване на времето по лунни признаци е още от древността, когато древните хора са считали, че „ може да се разчита на ясно и хубаво време, ако в продължение на три дена луната блести ясна и чиста; ще бъде ветровито, ако […]