// Архив

Климат

This category contains 15 posts

Какви биват геоботаничните зони на Земята?

Какви са обективните показатели за различните геоботанични зони на Земното кълбо? Независимо, че само по себе си разпределението на растителността по повърхността на земното кълбо е убедителен довод за разделянето на геоботаничните зони (тундра, гори, степ, полупустиня и пустиня) за всяка от тях могат да се укажат и количествени критерии, характеризиращи техните климатични особености, които […]

Какви са отличителните черти на континенталния климат?

Какво е континентален климат? Голямата амплитуда на колебание на температурата между зимата и лятото може да се определи, като основна черта на континенталния климат. В умерените ширини континенталния климат се отличава с голямата суровост на зимата и по-горещото лято в сравнение с климата по морското крайбрежие или океанските острови. Втората отличителна черта на континенталния климат […]

Как се определя класификацията на климата?

Класификация на климата. Има няколко класификации на климата: строго научна и подробна класификация за цялото земно кълбо; класификация за отделни географски райони и даже за отделни страни. Най-опростената и известна класификация от която се ползват болшинството хора, независимо, че не е официална призната и не се отличава с пълнота е следната: климатът се определя като […]

От какво се определя разнообразието на климата на Земята?

Климатът се явява една от физико географските характеристики на местността и по този начин той се определя преди всичко от географското положение на последната, тоест ширината, разпределението на сушата и морето, характера на сушата. В формирането на климата на която и да е местност, голяма роля играе нейната надморска височина, а за климата на морското […]

Каква е разликата между „време“ и „климат“?

Изключително голямо е разнообразието на условията на времето, срещащи се по нашата планета. Във коя да е нейна точка, времето се мени – и в течение на годината, от месец в месец, от сезон в сезон, и в различните години то не е еднакво. Ако се вгледаме във времето, наблюдавайки определена местност в продължение на […]