// Архив

Нашето самочувствие

This category contains 23 posts

Какво изучава биометеорологията?

Биометеорология въобще, това е между дисциплинарна наука. Приложено към човека тя се занимава с екологичните аспекти на неговото съществуване, тоест изучава влиянието на обкръжаващата среда върху неговия живот. Един от основните предмети на биометеорологията е изучаване въздействието върху човека, на климата и особено колебанията на времето, неговите отклонения от обичайното, от привичните за него значения. […]

Какво е влиянието на въздуха?

Именно въздухът, неговото състояние влияе на самочувствието на хората, както и на тяхното здраве. Температурата и влажността на въздуха определят условията на топло обмена на човешкия организъм, засягат дишането, сърдечната дейност, кръвообращението и кожата. Топло обменът е органически свързан с обмяната на веществата, който се регулира автоматично от нервната система. Важно значение има чистотата и […]

Приспособимост на човешкия организъм

Природата добре се е погрижила за това, щото организмът на човека да бъде добре приспособен към околната среда и колебанията на нейните условия – периодични (денонощни, сезони) и епизодични (възникващи от време на време, без някаква зависимост). Всеки човек притежава способността безболезнено да понася до определени предели измененията на температурата и влажността на въздуха, атмосферното […]