// Архив

Нашето самочувствие

This category contains 23 posts

Какви температури човек може да издържи?

Каква максимална външна температура човек е способен да издържи? Човек може да се намира в сух въздух и висока температура в течение на много кратък период от време. Пределната температура, която човек може да понесе е 160ºС. Това е било доказано от английските физици Бланденом и Чентри по пътя на авто експеримента. В литературата се […]

Какво е зона на комфорта?

Какво е зона на комфорта? Зона на комфорта се нарича оня диапазон от значения на температурата и влажност на въздуха, при които човек се чувства добре. В нормално вентилирано помещение зоната на комфорта се съхранява при следните съотношения на температура и относителна влажност: Komf Съвременните норми на жилищно строителство, отчитащи съхранение на зоната на комфорта, […]

Какво е индекс на дискомфорта?

Какво е температурно влажностен индекс на дискомфорта (ТВИ)? Това е употребяван в някои страни показател за ефективна температура, характеризиращ наличие или отсъствие на условия за дискомфорт. Той се определя по показанията на сухия и мокрия термометри. Счита се, че в случай на превишаване на ТВИ на някакво пределно значение, настъпва дискомфортност.. Така, в САЩ пределното […]

Какво е ефективна температура?

Това е един от биометеорологичните индекси, характеризиращи ефекта върху човека, от комплекса метеорологични величини (температура, влажност на въздуха, вятър). Ефективна температура (ЕТ) е онова значение на температурата, което трябва да има сухият въздух при штил (безветрие) и би оказало на човешкия организъм също такова въздействие, както и въздуха, притежаващ определена влажност при определена скорост на […]

Какво е „критични температури” на обкръжаващата среда?

Това са значенията на долната и горната граница на диапазона на температурата, наречена зона на комфорта, тоест тези значения на температурата на обкръжаващата среда, при който се запазва оптималния топлинен баланс на човешкото тяло. С други думи, зад пределите на критичните значения на температурата на обкръжаващата среда у човека настъпва усещане за дискомфорт, той започва […]

Може ли климатът да е причина за ..?

Може ли този или онзи климат да предразполага към специфични заболявания? Да, може, като напреден план излизат инфекциозните заболявания, предавани чрез водата и насекомите. Насекомите притежават изотермичен, температурно синхронизиран организъм, чиито растеж и развитието изключително зависи от температурата и влажността на въздуха. Така, маларията, жълтата треска и други се пренасят от насекоми в тропичните зони, […]

Съществува ли сезонна заболеваемост на хората?

Най-общо казано, съществува, но статистиката на заболеваемостта и смъртността има още социален, както и възрастов аспект. Така, например в промишлено развитите страни, енергийно добре осигурени, у проспериращата част от населението сезонност на заболяванията се наблюдава значително по-малко, отколкото у бедните и изостанали страни. Във възрастовата група от една до 25 години статистиката на заболяванията няма […]

Влияе ли ни топлия климат?

Защо обитателите на умерените зони трудно живеят при топъл климат? Макар, някои изследователи да считат, че вредното влияние на топлия климат върху жителите на средните ширини не е толкова значително, както е прието да се мисли, независимо от това сам по себе си фактът за понижена приспособимост на европейците към условията на топлия климат, много […]

Каква е способността на човека към аклиматизация?

У човека, както е видно способността към аклиматизация е изключително висока до толкова, до колкото човекът е успял да се разсели във всички климатични зони на Земята – от екватора до полюсите и на всички надморски височини – от морското ниво до 4500 м. Приспособяването или адаптацията на човешкия организъм към външните условия има две […]

Кои метеорологични елементи ни въздействат?

Кои метеорологични елементи въздействат на самочувствието на човека? Преди всичко, това е температурата и влажността, които определят топло съдържанието на въздуха. След това се нарежда вятърът, доколкото той създава принудителна конвекция, благоприятна за човека в топло време и неблагоприятна в студено. Слънчевата късовълнова и излъчваната от земната повърхност дълго вълнова радиация също играе важна роля […]