// Архив

Нашето самочувствие

This category contains 29 posts

Вятърът като понятие.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“ Вятър – един от важните метеорологични елементи, определящи възможността за провеждане на морските операции с военно и гражданско назначение. Към настоящия момент прогнозирането на вятъра се осъществява основно с денонощна предварителност. Прогнозирането на вятъра с предварителност по-голяма от денонощие е актуална задача за метеоролозите. В публикацията се […]

Влияние на студа върху човека.

„Опитът е най-добрия наставник.“ В задграничната практика до неотдавна широко се е използвал ветрови индекс на охлаждане IW, въведен на основата на експериментални работи в Антарктика още през 1941 година. Той се характеризира с загубата на топлина от незащитените участъци на тялото на човека под влияние на вятъра и температурата на въздуха в сянка без […]

Влияние на студа върху човека.

„На студ и кучешка кожа ще навлечеш.“ На голяма част от територията на Русия хората, работещи на открито (строители, геолози, военнослужещи и други категории), през значителна част от годината са подложени на въздействие на студ. Обуславяйки общо и локално охлаждане, студът предизвиква напрежение в различните функционални системи на човека, води до намаляване на работоспособността, увеличава […]

Ветрово охлаждане на човека.

„Привикнеш ли към топло, студът няма да понесеш.“ Продължителност на периодите на неблагоприятни въздействия на студа на човека. Както беше отбелязано, екстремалните значения на хидрометеорологичните величини се отличават с висока изменчивост. Много по-представителни и устойчиви са оценките за годишната повторяемост на едни или други атмосферни условия. По данните за повторяемостта на неблагоприятните условия може да […]

Ветрово охлаждане на човека.

„Зиме без дрехи, а лете без хляб не тръгвай на път.“ В „Обзор на съвременните методи за оценка на ветровото охлаждане на човека” е направен съвременен анализ на методите за регламентиране на режима на труд и отдих на студ, а също така методите за разчет на индексите на стреса от студа и еквивалентната температура на […]

Предели на предсказуемост на ХМУ.

„Което вреди, поучава.“ Исторически така са били поставени нещата, че самата дума „прогноза” се асоциира преди всичко с предсказване на времето. Доколкото такова предсказване е далечно и не винаги може да се счита успешно, отношението на широките слоеве от населението, включително и специалисти с различен профил, доста често се оказват достатъчно скептични: струва ни се, […]

Могат ли възрастните хора да предсказват времето?

„Любовта не можеш да скриеш. На голямата любов и мъките са големи.“ Могат ли възрастните и болни хора да предсказват времето? В редица случаи могат, но такава способност притежават не всички възрастни и болни хора. Освен това, умението да се предсказва времето не се разпростира над всички негови изменения, а само на някои, които са […]

Защо това се случва доста често?

„Защо рибата, която гълта кораби, не навлиза в протоците; Защо лебедът, който се издига нагоре, не каца в тинесто езерце? Затова, защото възможностите им са големи. Това показва, че оня който управлява голямото, не управлява дребното; оня, който удържа големи победи, не удържа малки.“ Защо през лятото, сутрин и вечер на брега на морето винаги […]

Кога се наблюдава това явление?

„Няма щастие без сълзи и Славеят не пее винаги.“ Защо понякога на море при изгрев или залез може да се наблюдава ярко зелен изумруден лъч? Това е така нареченият зелен лъч. Това явление може да се наблюдава при тихо и ясно време, при голяма прозрачност на въздуха. Най-често това може да се случи при равен […]

Какви са опасностите за мореплаването?

„На изгубената брадва дръжката е златна. По-добре бърза загуба, отколкото бавна печалба.“ Как на практика се използва информацията за времето? Информацията за времето, прогнозата за времето, включваща разчетни данни за вятъра, вълнението и положението на циклоналните вихри, има решаващото значение за морската навигация, тоест за определяне на маршрута, осигуряващ най-бързо и икономически ефективно плаване с […]