// Архив

Животните и растенията

This category contains 18 posts

Как се ориентират прелетните птици?

„И добрият човек има недостатъци. Който има много недостатъци, лесно ги открива у другите.“ Как прелетните птици откриват пътя? Различните птици се ориентират по различен начин. Някой птици използват за ориентировка добре различими от въздуха големи постоянни ориентири, като крайбрежие, морския бряг, планински вериги, речни долини по които минава маршрутът им на прелитане. Има птици, […]

Телесната температура на животните

У всички ли животни температурата на тялото е приблизително постоянна? Не, далече не у всички. По топлинния режим на тялото животните се делят на две групи: студенокръвни – не притежаващи механизъм за терморегулация, който е причина за поддържането на температурата на тялото на относително постоянно ниво и топлокръвни – притежаващи такъв механизъм. Температурата на телата […]

Как влияе температурата на въздуха на …?

Как влияе температурата на въздуха на жизнеността на животните с различен топлинен режим? Температурата на външната среда категорично влияе на живота на всички животни, но възможностите за активна жизнена дейност при неблагоприятен температурен режим у висшите животни – бозайниците и птиците са значително по-големи, отколкото при нисшите. В същото това време последните са способни да […]

Какво е това радиационен баланс?

Какво е това радиационен баланс? Това е важна характеристика на потока на лъчистата енергия, поглъщана и излъчвана от атмосферата. Алгебричната сума, от поглъщаната от атмосферата слънчева радиация, от дълго вълновото излъчване на земната повърхност и от собственото излъчване на атмосферата в световното пространство и към земната повърхност, представлява именно и радиационен баланс на атмосферата. По […]

Могат ли валежите да пренасят инфекции?

Обилните валежи в съчетание с високи температури и влажност на въздуха в действителност способстват за разпространението на някои видове заболявания. Епидемии от малария, холера, дизентерия и чума в миналото са възниквали в някои райони на Земята с умерен климат именно в най-горещите години, както и след големи наводнения. Но основната причина за това не са […]

Вятърът и инфекциите!

Може ли вятърът да способства за разпространението на инфекции? Може, въпреки, че пренасянето на инфекции от вятъра е явление сравнително рядко. Причинителите за редица болести се разпространяват не само чрез дифузия, но и с помощта на вятъра. Така се разпространява шапа – много опасна заразна болест, която поразява говедата, овцете и свинете. Изследванията са показали, […]

Какви са атмосферните условия при които ?

Какви са атмосферните условия при които растенията боледуват? Основните елементи от които зависят растенията са температурата и влажността на въздуха. Тласък за развитие на някои видови болести, в частност, спори, дава появата на влага по повърхността на растенията и вятърът, който ги разнася. Развитието, например на болестта фитофтора, започва с установяване на топло време (10ºС) […]

Кислородът и животинския свят.

Как се е изменял животинския свят на Земята с измененията на кислорода във въздуха? На този въпрос може да се отговори само с предположения, базирайки се на данните от геологията, палеонтологията и на нашите представи за потребностите от кислород на живите организми. Известно е например, че подвижните организми разходват повече кислород от другите, за които […]

Кога и изведнъж ли е възникнал в това количество кислородът?

Повечето изследователи обясняват присъствието на кислорода в атмосферата с установилите се на Земята стотици милиони години благоприятни условия за фотосинтеза. Някои от тях изказват мнение за еволюционното развитие, постепенното натрупването на кислорода в атмосферата. Още през декемврийската епоха на Земята са съществували многоклетъчни организми, които използвали за своето развитие кислорода, съдържащ се във въздуха. Следователно […]

Кислородът на нашата планета.

Колко кислород и органични вещества създава растителността на нашата планета? Ежегодно растителността от която приблизително на 90% са водорасли и едноклетъчни (зелени) в океаните има обща маса около 100 млрд. т органични вещества и отделя около 145 млрд. т кислород. При което растенията усвояват около 200 млрд. т въглероден двуокис. Горепосочените цифри трябва да се […]