// Архив

Стихийни бедствия

This category contains 20 posts

Какъв е произхода и защо на тропическите циклони се присвояват имена на хора?

Думата „циклон” има гръцки произход и означава буквално „пръстен на змея” с което се подчертава въртеливото движение на въздуха в циклона. Думата „ураган” и „тайфун” на езика на аборигените от островите на Карибско море и Централна Америка, както и за жителите на Югоизточна Азия означава „силен вятър” – явление, което е най-вече характерно за тези […]

Защо понякога се наблюдава масово измиране на риба?

Защо след сурова зима се наблюдава масово измиране на риба в сладководни водоеми? При силни и продължителни студове с който се отличават суровите зими забележимо нараства дебелината на леда в реките и езерата. В някои плитководни участъци от водоемите водата замръзва почти до дъното. При такива условия рязко се понижава постъплението на кислород към при […]

Как възникват и опасни ли са прашните бури?

Прашните бури, независимо, че са метеорологично явление са тясно свързани със състоянието на почвата и с релефа на местността. Те са явление сродно с вихрушките: за възникването на едните и другите е нужен силен вятър и достатъчно сух материал на земната повърхност, способен да го издигне във въздуха и продължително време да се намира там […]

Какви биват снежните виелици и колко са опасни поледиците?

Какви биват и как възникват снежните виелици? Различават следните снежни бури: обща, ниска и приземна. Приземната и ниската снежна виелици се наблюдават при наличие на не слегнал се сух или скоро навалял сняг, който лесно може да се повдига и пренася от вятър, влошавайки видимостта в низките слоеве въздух. Приземна виелица може да се наблюдава […]

Какво предизвиква лавините?

Лавините, още наричани Сели са кално каменни потоци, устремяващи се по планинските склонове, по руслата на планинските ручеи и реки надолу към долините, като разрушават всичко по пътя си. Това са едни от на опасните стихийни бедствия за планинските райони. В планинските клисури често възникват засипи от камъни, чакъл и късове лед или снежни прегради. […]

Колко са опасни градушките?

Градушката е само една от разновидностите на валежи, падащи от облаците. Това са ледени кристални ядра на снега, които са покрити с ледена корица, имащи преди всичко сферична форма. Ледената корица се образува при движението на снежните ядра вътре в облака, където наред с ледените кристали се намират и капки преохладена вода. Сблъсквайки се с […]

Какво представлява явлението Цунами?

Цунами в общия случай не е метеорологично явление, но понякога то бива свързвано и с времето. Това са вълни в океана, предизвикани от придвижването на земната кора. Тези вълни не зависимо, че се разпространяват с голяма скорост, могат и да не бъдат много опасни в открития океан, но на плитководни райони те се превръщат във […]

Свързани ли са наводненията с времето?

От какво възникват наводненията и винаги ли са свързани с времето? Същност на явлението, наречено наводнение – превишение разхода на вода над пропускателните способности на реките. Наводненията имат различна природа, но в болшинството си те така или иначе са свързани с времето. Причини: 1. Обилни валежи – както много продължителни, така и сравнително краткотрайни, но […]

Как възниква явлението смерч?

Какво е смерч (вихър, вихрушка)? Всяка година през летния период в различни райони, там, където се установява горещо време, съпровождано от развитие на мощна буреносна облачност, възникват вертикални или леко наклонени към хоризонта вихри – фуниеобразно движение на въздуха, наречени с общото название „смерч”. Смерчовете се заражда и над водата, и над сушата. Смерчовете на […]

С какво са свързани стихийните бедствия?

Стихийни бедствия свързани с времето. Едва ли не всеки ден в един или в друг район на нашата планета възникват природни явления носещи след себе си разрушения и човешки жертви. Болшинството стихийни бедствия са свързани с процесите протичащи в атмосферата и по този начин, така или иначе се определя състоянието на времето. На човечеството в […]