// Архив

Атмосфера

This category contains 70 posts

Изисквания към безопасността на корабната авиация.

„Почти няма такива недостатъци, които биха били безусловно непоправими.“ III. Комплексна апаратура за приемане на спътникова информация (КАПСИ), която трябва да осъществява получаването и обработката на ХМИ: 1. В цифрови формати HRPT (High Resolution Picture Transmission) – формат за автоматично предаване на изображение с високо разрешение от полярно орбитални метеорологически космически апарати (КА). 2. От […]

Изисквания към безопасността на корабната авиация.

„Първо идва нуждата, а не хубавите дни.“ Към настоящия момент на надводните кораби на ВМФ, с групово базиране на летателни апарати (ЛАК), една от задачите на хидрометеорологичното осигуряване (ХМО) е по сбора, обработката и представянето на хидрометеорологичната информация (ХМИ) и се решава по пътя на установяване на корабите на апаратура „Касметео-К” – корабна информационно измерителна […]

Метеорологично осигуряване на морската авиация.

„Който не знае едно нещо, знае друго.“ Метеорологичното осигуряване на авиацията на Военно морския флот се организира и осъществява в съответствие с ръководните документи, в които е установен списък от задължителни измервания и определяния на летищата и авионосните кораби метеорологични параметри, срокове и организация за провеждане на тяхното измерване, а също местата на разполагане на […]

Спътниково сондиране на Земята.

„Ако сам не знаеш, попитай знаещия.“ Създаването и развитието на спътниковите средства и технологиите за дистанционно сондиране на Земята (ДСЗ) се явява към настоящия момент един от важните направления за използване на космическата техника за приложни, социално икономически и научни цели. По света успешно се експлоатират десетки спътникови системи (СС) за ДСЗ. В различен стадий […]

Оценка на зоната на видимост с помощта на РЛС.

„Където е учението, там е умението.“ Състоянието на атмосферата съществено влияе на условията за разпространение на радиовълните. В зависимост от вертикалното и хоризонталното разпределение на метеорологичните параметри (температура и влажност на въздуха, атмосферното налягане, скорост на вятъра и други) се наблюдават различни типове на разпространение на радиовълните, което обуславя ефектите от (отразяване, поглъщане, разсейване и […]

Нетрадиционни източници на енергия.

„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всеко време.“ Енергията – основа на живота, а също така и работата на приборите и устройствата с различно назначение. Но КПД на съществуващите източници на енергия е относително нисък. Освен това, запасите от органично гориво на Земята намаляват с все по-голяма скорост, неговия добив, преработка […]

Разсейване на мъгли и облаци.

„Вятърничавия човек и в тихо време можеш да познаеш.“ Методи и средства за разсейване на топли мъгли и слоесто образна облачност в интересите на хидрометеорологичното осигуряване на дейностите на военноморския флот. Същественото влияние на мъглите и облаците от различните форми, включително и слоесто образната облачност, на дейностите на ВМФ обуславят необходимостта от разработка на методи […]

Магнитни бури и полярни сияния.

„Знанието и опитът правят човека мъдър.“ Магнитни бури и полярни сияния. Основен йонизатор на горните слоеве на атмосферата на Земята, Йоносферата (над 40 км) се явява ултравиолетовата радиация и рентгеновите лъчи (електромагнитните излъчвания) на Слънцето. При повишена активност на Слънцето, неговите корпускуларни излъчвания предизвикват йонизация (особено в полярните райони), сравнима с въздействието на електромагнитното излъчване […]

Явлението Дъга.

„Глупака го надвива смехът, лентяя – сънят.“ Явлението Дъга. Явлението е цветна дъга с ъглови радиус около 42° с център в анти соларната точка и видима на фона на дъждовната завеса (или полосата на падане, често не достигащ Земята дъжд) в противоположна на Слънцето страна, но обезателно при Слънце не закрито от облаците. Външния край […]

Явлението Венци.

„Ако не знаеш, не е срамно да питаш.“ Явлението Венци. Венци се наричат малки дъгообразни кръгове около Луната или Слънцето, ако последните просветват през тънки облаци от водни капки или ледени кристали, например As, Ac, Cs. Непосредствено към светилото прониква пръстен с ъглов размер, зависещ от радиуса на капките в облака, който може да се […]