// Архив

Времето

This category contains 2 posts

Осигуряване управлението на ВМФ.

„Бедата, за която знаеш отрано, не може да ти навреди.“ В условията на нарастваща потребност от страна на ВМФ, морската деятелност, водното стопанство, енергетиката, селското стопанство и други отрасли на икономиката възниква необходимост от различни системи за дългосрочно прогнозиране на вътрешно сезони и сезонни интервали от време. Съгласно класификацията на Световната Метеорологична организация (СМО), дългосрочни […]

Осигуряване управлението на ВМФ.

„Което най-малко очакваш, най-често се случва.“ Използването на силите и средствата на флота се планира в конкретна област на акваторията и за някакъв интервал от време. Очевидни и естествени свойства на процедурата за вземане на решение във ВМФ се явяват планирането на действията за бъдеще време. За оценка на ефективността на планираните действия на ВМФ […]

Универсалност на ГИС в морското осигуряване.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ ГИС в картографията. Макар геоинформационните технологии и да не са предназначени за производство на електронни цифрови карти, предвид широките технологични възможности на програмното осигуряване ГИС най-широко се използват именно в картографската дейност. В началото на 90-те години Картографска фабрика ВСЕГЕИ използва ГИС при […]

Универсалност на ГИС в информационното осигуряване.

„Парите похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Мониторинг на природната среда. През 1991 година правителствата на Дания и Швеция са създали съвместно агентство, отговарящо за проектирането и реализацията на проекта за мониторинг на природната среда. Агентството е поставило пред Датския хидравличен институт (DHI) и Института за качеството на водата (VKI) задачата по създаване и […]

Осигуряване на подводни морски дейности.

„Нуждата е суров учител.“ Навигационно хидрографско и хидрометеорологично осигуряване на подводно технически работи в района на потъналата АПЛ „Комсомолец”. Общите резултати от изследванията през 1990-1995 г. са били използвани при формирането на информационно справочната система (ИСС), разработена в НИЦ за осигуряване на рационално проектираните подводни работи и за изпълнението на радиационно екологичния мониторинг на района […]

Осигуряване на подводни морски дейности.

„Няма късмет, който не се променя.“ Навигационно хидрографско и хидрометеорологично осигуряване на подводно технически работи в района на потъналата АПЛ „Комсомолец”. Във връзка с необходимостта от вземане на всестранно обосновано, организационно техническо решение по осигуряване на радиационно екологическата безопасност на потъналата през 1989 г. атомната подводна лодка (АПЛ) „Комсомолец” са потрябвали голям обем океанографски данни. […]

Съвременни географски информационни системи.

„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всяко време.“ Една от основните задачи по разработването на информационни системи се явява представянето на информацията в форма, удобна за анализ и вземане на едно или друго решение. Особена сложност е анализът на информацията за тримерните процеси, и в частност, хидрометеорологичната, иначе казано, пространствено разпределената […]

Възможности за разсейване на облаците.

„Видиш ли капка дъжд, знаеш, че започва да вали.“ Практическата работа по въздействието на преохлаждане на вълнисто образните и слоесто образните облаци е показала, че успех може да бъде постигнат не веднага, а само при определено съчетание на техните характеристики, получили названието на критерия пригодност на облаците към модификация. Такива критерии за пригодност към въздействие […]

Възможности за разсейване на облаците.

„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всяко време.“ Известно е, че облаци с различни форми, включително вълнисто образната и слоесто образната облачност, и свързаните с тях опасни атмосферни явления (лоша видимост, валежи във вид на дъжд и сняг, обледеняване и други) оказват съществено влияние на дейностите на Въоръжените сили (ДВС), и […]

Изисквания към безопасността на корабната авиация.

„Почти няма такива недостатъци, които биха били безусловно непоправими.“ III. Комплексна апаратура за приемане на спътникова информация (КАПСИ), която трябва да осъществява получаването и обработката на ХМИ: 1. В цифрови формати HRPT (High Resolution Picture Transmission) – формат за автоматично предаване на изображение с високо разрешение от полярно орбитални метеорологически космически апарати (КА). 2. От […]