// Вие четете...

Начини на манипулиране

„Малко“ или „Много информация”?

„По-добре да умееш да слушаш, отколкото да говориш. За да говориш, трябва да знаеш за какво.“

„Малко информация”

Обикновено похватът се провежда по следния начин. Преди преговорите едната страна поема въпроса за подготовката на цялата необходима информация и я подготвя, но предимно за себе си. На втората страна се предоставя не пълна информация и по време на преговорите тя е строго дозирана.
Същевременно при забележка за непълната информация манипулаторите дърпат струната на желанието на собствена значимост и казват „Нима за вас това е проблем и без това вие лесно можете да вземете решение”?

„Много информация”

Този похват е противоположен на предишния. Ако при него има недостиг на информация, тук тя е в излишък. Преди преговорите манипулаторите съзнателно дават такова количество различна информация, че дори и хората, надарени с изключителна интелигентност, не могат да се ориентират в нея. Разбира се, манипулаторите изглеждат като герои. Събра ли са толкова много информация. Има и графики и таблици, и коментари към различни въпроси. Ако обаче започнем да я разглеждаме, ще разберем, че само една пета част от нея е ценна. Освен това, този голям обем от информация се предоставя за твърде кратко време преди началото на преговорите. Схемата е проста, искахте информация, ще я получите. Зазвучалата струна на порядъчността няма да остави марионетката на мира. А освен нея зазвучават и струните на желанието за собствената значимост, на вината и на благодарността.
Освен това от човек, който е претрупан с информация, лесно може да бъде завзето управлението. Трябва само да се насочи вниманието му към някакъв детайл и той става управляем. Манипулаторът казва „В точка пета ще намерите отговора на вашия въпрос”. Докато марионетката търси припряно отговора на „своя въпрос” в текста с обем от половин страница с дребен шрифт, тя е абсолютно управляема. Именно в този момент манипулаторът съобщава някаква информация, като разчита на това, че точно сега не го слушат внимателно. И след това манипулаторът има пълното право да се аргументира с онова, което вече е казал и което не е предизвикало съпротива или възражение.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар