// Вие четете...

Атмосфера

Яркост, поляризация и форма на небесния свод.

„Не гледай кой говори, а слушай какво казва.“

Яркост, поляризация и форма на небесния свод.

Под яркост в дадено направление се разбира светлинен поток, изпускан от единична повърхност, перпендикулярна на това направление, в единичен пространствен ъгъл.
Яркостта на небесния свод, както и неговия цвят се определят от условията на разсейване на светлината в атмосферата. Към тях се отнасят прозрачност на атмосферата, вида индикатриса на разсейването, положението на Слънцето на небесния свод, както и отражателните свойства на постилащата повърхност.
Основния максимум на яркост се наблюдава винаги около Слънцето във вид на около слънчев ореол и е свързан с аерозолно разсейване. Ореолът представлява ярък пръстен около слънчевия диск с ъглови радиус 10 – 12°, наблюдаван на безоблачно небе. Колкото са по-големи частиците на аерозола в атмосферата и колкото е по-голяма тяхната концентрация, толкова е по-ярък около слънчевия ореол.
Втория максимум на яркост на небето е при хоризонта, възникваща за сметка на увеличаване на масата на атмосферата, участваща в разсейването, при приближаване на зрителния лъч към него. Минимална яркост на небето се получава, когато Слънцето се намира в точка отстояща на малък ъгъл от вертикала, тоест в точката намираща преди зенита при увеличаване височината на Слънцето.
При висока прозрачност на атмосферата и малка отразяваща способност (албедо) на постилащата повърхност основна роля в създаването на яркост на небето играе разсейването от първи порядък. При увеличаване на мътността на атмосферата съществено нараства ролята на многократното разсейване на светлината.
Забележима роля в увеличаване на яркостта на небето играе светлината, отразена от земната повърхност, ако нейната отражателна способност (албедо) е голяма, например при снежна покривка. Над открити водни повърхности в полярните райони небето е забележимо по-тъмно от това над снежна или ледена повърхност.
Яркостта на разсеяната светлина се измерва с помощта на фотометър не само на земната повърхност, но и на различни височини с помощта на прибори поставени на различни летателни апарати.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар