// Вие четете...

Въпроси за времето

Явлението Гало. (Ореол)

„Видяното не се нуждае от разяснение. То е истината.“

Явлението Гало. (Ореол)

Явлението възниква при проникване на слънчевите лъчи през тънки пересто слоести облаци или кондензационни следи зад самолет, състоящи се от ледени кристали. Явлението Гало е много образно, като най-често се появява около Слънцето с ъглови радиус 22°, рядко с концентричен кръг с ъглови радиус 46° и съвсем рядко с кръг, с радиус 90°. Понякога се вижда бял хоризонтален кръг, преминаващ през Слънцето. На мястото на пресичане на този кръг с кръга Гало 22° и 46° се появяват ярки петна с цветовете на дъга, тоест лъжливо Слънце (странично), а също и лъжлива Луна (странична).
Над Слънцето и под него в моменти близки до изгрева или залеза се появяват светлинни стълбове. На бял хоризонтален кръг диаметрално разположен на Слънцето или на Луната понякога се появяват насрещно Слънце или Луна. Светлото петно по слънчевия вертикал, разположено под хоризонта в дълбочина, равна на височината на Слънцето над хоризонта се нарича ниско Слънце.
По характера на оцветяване Гало се подразделя на две групи: – оцветени в цветовете на дъгата (цветен кръг) и не оцветени (бял кръг). Към оцветените се отнасят всички кръгове около Слънцето, лъжливо Слънце, допирателни дъги. Характера на оцветяване на всички е еднакъв. Една част от кръга Гало, обърнатата към Слънцето (дъга, карай и страна), са оцветени в червен цвят, а противоположната в синевато люляков цвят. Към белите кръгове Гало се отнасят хоризонтални кръгове и светлини стълбове. Оцветяването възниква под влияние на пречупване на слънчевите или луни лъчи от ледените кристали, а белите са вследствие на отразяването им от кристалите.
Ледените, са шестоъгълни кристали. Правилната им форма е два основни типа: първия тип са с добре развита главна ос – шесто стенни ледени стълбчета или ледени игли, а вторите са с лошо развита главна ос – шестоъгълни плочки. Към последните се отнасят всички форми на снежинките.
При падане в атмосферата, кристалите се ориентират така, че съпротивлението на въздуха при тяхното падане да е максимално. Поради това стълбчетата падат при хоризонтално положение на главната им ос, а плочките и снежинките – при вертикална. Кристалите с неправилна форма падат при хаотично положение на тяхната главна ос.
Появата на кръга Гало може да служи като местен признак за изменение на времето. До толкова, доколкото явлението се наблюдава при наличие на облаци Cs, а те обикновено влизат в системата облаци на топлия фронт, то появата на явлението Гало подсказва, че приближава топъл фронт и може да се очаква промяна на времето, обусловена от неговото преминаване.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар