// Вие четете...

Атмосфера

Явлението Венци.

„Ако не знаеш, не е срамно да питаш.“

Явлението Венци.

Венци се наричат малки дъгообразни кръгове около Луната или Слънцето, ако последните просветват през тънки облаци от водни капки или ледени кристали, например As, Ac, Cs. Непосредствено към светилото прониква пръстен с ъглов размер, зависещ от радиуса на капките в облака, който може да се изменя в широки предели от части на градуса до 13°. Този ореол или венец е от първи порядък. Наблюденията са показали, че ореолът е разноцветен, като до светилото преобладава синкав цвят, който преминава в жълто в средата и към външния край той вече е в оранжево – червен цвят. След ореола следват концентрични венци от втори, трети и следващ порядък, в който синия цвят от вътре се сменя със зелен, а след това с червен. Най често видим е ореолът, но понякога се виждат и три, четири пръстена. Размерите на венците са променливи от части на градуса до 4 – 5°.
Венците възникват при еднократно разсейване за сметка на дифракцията на луната или слънчева светлина от капки или кристали в облака.
При разсейване на лунна или слънчева светлина се образуват дъгообразни пръстени, разделени с тъмни промеждутъци.
Наблюдавайки за венците може да се съди, какво се случва с капките и кристалите в облака, при увеличаване на ъгловия размер на венеца, капките намаляват своя размер.
Ореоли се наричат дъговидни венци, състоящи се от един или няколко ярки концентрични пръстена около сянката на самолет, хвърляна върху ниско лежащ облак.
Ареал, това също е венец или сияние (корона) около сянката на главата на човек, идващ по покрита с роса поляна рано сутрин, когато Слънцето току що е изгряло.
Брокенски призрак, това също е дъговиден пръстен, образуващ се при ниско Слънце около сянката на човек от страната на сянката, намиращ се на някакво разстояние от човека. Такива условия често се създават в планините рано сутрин. Явлението за първи път е наблюдавано в гр. Брокен Германия.
Съгласно теорията на дифракцията, горе споменатите явления може да се обяснят аналогично на венците, но в тези случаи те са в резултат на дифракцията и слънчевите лъчи, отразени от водните капки в облака, на росата или мъглата (дифракция назад). Ореолът понякога се нарича анти венец.
Иризация на облаците – дъговидни петна в края на облаците Sc или Ac, а също и в кондензационната следа зад самолет. Иризацията за разлика от венеца възниква при наличие на много малки елементи в облака и при рязко изразена разлика в размерите на малките капки.
Пръстен на Бишоп – венец с оранжево – червен цвят и радиус 22° с ширина 10°. Образува се около Слънцето след интензивно изригване на вулкан. Това е венец, а не гало, по причина на разположението на цветовете. Големия размер на венеца се обяснява с малките размери на частиците (по-малки от 2 мкм), образували се в горния слой на атмосферата от газовете на вулканичните изригвания.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар