// Вие четете...

Ниво на океана

Що за явление са сейшите?

Сейши.

Сейшевите колебания на нивото на морето са свободни колебания във вид на стоящи вълни в закрити и полузакрити водоеми, протичащи по инерция след прекратяването въздействието на външни сили.
Сложността на непериодичните колебания на нивото и разнообразните причини за тяхното предизвикване затрудняват създаването на теория и практически разчети за тях. До настоящия момент няма напълно разработена теория за непериодичните колебания на нивото. Има отделни частни решения, които се отнасят преимуществено към изследване колебанията на нивото, възникващи при стоящи вълни, наречени сейши. В тях се разглеждат отделни характеристики на сейшите, като например, период, разположение на възлите на преход при идеализирана форма на морския басейн (правоъгълна, кръгла) и прости форми на релефа на дъното (равно дъно, дъно с постоянен наклон).
За практически разчети на непериодичните колебания на нивото на морето и океана обикновено се използва емпиричната връзка между колебанието на нивото и външните фактори.
Както показват наблюденията, най-резките колебания на нивото са свързани с въздействието на вятъра, предизвикващ сгонно нагонни колебания на нивото. Поради това преди всичко се установява връзката между непериодичните колебания на нивото и направлението и силата на вятър. Тъй като полето на вятъра се определя от полето на налягането в много случаи се оказва по-удобно да се установи връзката между колебанието на нивото и направлението и величината на градиента на налягането.
Такъв път на решаване на задачата, когато се отчита само въздействието на вятъра върху колебанията на нивото в определена степен може да бъде оправдан и както беше показано, не рядко другите причини предизвикващи непериодични колебания на нивото (изменение на атмосферното налягане, плътност на водата), действат в едно и също направление с това на вятъра. Поради това те ще се отчитат в една или друга степен при установяване на емпиричните коефициенти на връзка между непериодичните колебания на нивото и вятъра (градиента на налягането).

Коментари

Един коментар към “Що за явление са сейшите?”

  1. Благодаря !

    Posted by Владимир Йосифов | 19.11.2011, 16:36

Публикувай коментар