// Вие четете...

Капризи на времето

Що за явление е кълбовидната мълния?

Кълбовидната мълния съществено се отличава от обичайната линейната и другите видове мълнии, при това не толкова по своята форма, наподобяваща кръгла светеща топка с диаметър от 3 до 20 см, но и по природата на условията на нейното възникване и съществуване. Това явление се наблюдава при силни бури, като правило, след много кратни разряди на обичайни мълнии и дъжд, тоест то има вторичен характер, явявайки се, като следствие на ранно осъществени гръмотевични разряди. Продължителността на съществуване на кълбовидната мълния е от няколко секунди до минута, скоростта й на движение е незначителна и даже за няколко секунди тя може да бъде неподвижна.
Кълбовидната мълния свети, но не е много ярка, примерно, колкото малка електрическа лампа, нейния цвят може да бъде от не ярко червен или оранжево до бяло. Понякога тя искри и се върти. Може да прониква и да преминава през не големи отверстия и цепнатини, тоест тя е пластична. Изчезва безследно, като чели се разтваря във въздуха или пък се взривява. Температурата във вътрешността на кълбовидната мълния се оценява в зависимост от нейното състояние (яркост на светене и цвят) от 800 до 1300 К. Плътността на веществото на кълбовидната мълния, по всяка вероятност е близка до плътността на въздуха.
По последни виждания, кълбовидната мълния представлява сама по себе си сгъстена плазма, тоест йонизиран газ, смес на йони на въздуха и молекули на водата, формиращи сложени комплекси, наречени клъстери. Взаимодействайки между себе си, последните създават повърхностно напрежение, способно да сгъсти плазмата и да придобие кълбовидна форма.
В зависимост от условията на отвеждане на топлината кълбовидната мълния може или да се разгаря и да се взриви, или постепенно да изстива, като се разпада и изчезва безшумно.
Съществуват и други хипотези за природата на кълбовидната мълния, в това число химическа, електромагнитна и т.н. Тяхното положение в по-малка степен съответстват на обективните данни на наблюденията за това интересно и сравнително рядко явление. Въпреки, че с изучаването на природата на кълбовидната мълния учените се занимават почти 150 години, до сега все още няма изчерпателно и общопризнато обяснение. През 1838 година френския физик Араго за първи път е описал явлението кълбовидна мълния.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар