// Вие четете...

Времето и Океана

Що за явление е апвелинга?

„Състоянието, в което се оказваме е неизбежно, затова не трябва да се тревожим.“

Какво е апвелинг?

Апвелинг се нарича издигането на води от дълбочина в моретата и океаните, предизвикващи значително охлаждане повърхностните води. Различават се два типа апвелинг, в прибрежени морски райони и в открития океан. Прибрежния апвелинг е непосредствено свързан с метеорологичните условия, който възниква при силен и продължителен вятър, насочен приблизително паралелно с направлението на брега, намиращ се от ляво на въздушния поток или е под неголям ъгъл спрямо него, тоест от сушата към морето. Такова явление се наблюдава в заливите по западните брегове на Черно море. При което повърхностните топли води се изтласкват към вътрешността на морето, а на тяхно място се издигат по-хладни води от дълбочина. В открития океан това явление е свързано с метеорологичните условия само косвено, то е обусловено от океанските течения, които сами по себе си са свързани с господстващите ветрове. Условие за възникване на вертикални движения на водата и нейното издигане от дълбочина към повърхността се създават в районите на разделяне на повърхностно течение или свързаните с тях крупно мащабни циклонични вихри.
Понижението на температурата при прибрежен апвелинг може да достигне от няколко градуса до 10 – 15ºС. В Черно море са наблюдавани случаи на рязък скок на температурата на водата след изтласкване (сгон) на повърхностните води, вследствие на силни ветрове по направление от брега към морето да се понижи от 24ºС до 8 – 10ºС.
Какви особености на времето се наблюдават в районите на апвелинг?
В районите на постоянен подем на дълбочинни води се наблюдават ниски температури на повърхностните води и прилежащия към тях слой въздух. Температурата на по-високо стоящия въздух до накъде се повишава, а не се понижава, както обикновено. По такъв начин, над районите на апвелинг съществува устойчива температурна инверсия , препятстваща разпространението на влажния морски въздух във височина и в дълбочина към сушата. Не се развива и някаква значителна вертикална облачност, като запасите от влага се съсредоточава в тънък повърхностен слой въздух, където често се образуват мъгли или тънка слоеста пелена приповдигната от мъгла.
В такива райони, истински облаци, развити по височина и способни да дават валежи в по-голямата част от годината не се развиват. По тази причина в тясна крайбрежна зона в района на апвелинг климатът е сушав.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар