// Вие четете...

Истината е в избора

Ще получим ли това в което вярваме?

В живота всеки от нас има своите убеждения и вярвания, като много от тях възникват още от нашето ранно детство, а някои остават и за цял живот. Веднъж възприели нещата за които сме убедени и в които вярваме рядко се усъмняваме в тях, в правилността на избора си. Всеки сам избира в какво да вярва и в какво да не вярва, а убежденията по-често могат и да бъдат променени, под въздействието на едни или други обстоятелства.
Убежденията и вярванията ни са важен фактор в целия процес на реализация на нашите желания и може би това е причината, голяма част от хора да не са склони да ги променят. Ние сме готови, както се казва, от девет кладенеца, вода да донесем, но да се усъмним в убежденията и вярванията си е последното нещо, което ще направим.
В основата на нашите успехи и неуспехи се коренят оформилите се още от нашето детство възгледи. Много от нас без да искат са си навредили от това, че не са променили своите възгледи за живота. Ясно е, че и сега сравнителния анализ може да ни помогне за проблемите, които ни съпътстват, защо при мен не се случват нещата, а при други се случват толкова лесно. Със сигурност нещо при нас не е наред. Ако обаче направим своя анализ на нашите проблеми ще ни стане ясно, че много от тях произлизат от неправилни или ограничени възгледи. Например, често сме готови с особено големи рискове да гладуваме, да спазваме всякакви диети, но никак не сме склони да променим начина си на живот, а промяната е толкова лесна за постигане и е толкова близо до нас, но ние никак не желаем да променим възгледите си за живота.
Ако променим вярата и убежденията си, че ние сме в състояние да се справим с проблема непременно ще намерим решението. Най-важното е да променим своите нагласи за живота. Ако си пийваме и хапваме и това е нашето убеждение, че веднъж се живее, няма как да постигнем добро здраве и често няма да разбираме, защо имаме различни здравословни проблеми. Проблемът не е в нашият късмет, в нашият ген, в нашия здравословен код, проблемът е в нашите възгледи за живота. Необходимо е да променим нашите убеждения и да повярваме, че нашето здраве е в нашите ръце.
На нашите убеждения и вярвания много често влияят външните фактори. Да вземем рекламите, ами почти всички ни убеждават в благотворното влияние на продукта и ние сме готови да го приемаме, вярвайки на това което ни се казва, а всъщност истината е съвсем друга.
Какво на практика се получава, чрез нашето съзнание външните фактори (рекламите) влияят на нашето под съзнание, ние сме, тези които допускаме тази информация да замърсява нашата база данни. Дали ще ги наречем спам или вирус е без значение, тъй като от грешни данни, няма как да получим верен отговор.
Съдържанието на нашето под съзнание е в пряка зависимост с онова което ни се случва.
Какво вършат убежденията и вярванията, ами най-малкото служат за само контрол и най-вече за ограничаване на нашето въображение. Не може да генерирате идея, да направите избор, да стигнете до решение, ако още в зародиш се появи ограничително убеждение или ако не вярвате в успеха на идеята. Няма как да прескочим определено препятствие, ако не сме убедени и ако не вярваме, че можем да го направим. Идеята бързо ще бъде изоставена още преди да сме направили и най-бегъл опит, защото нашите убеждения ще ни принудят да се спрем преди да сме тръгнали.
На практика ние самите си създаваме проблемите, както и само ние можем да намерим решение за тях. Съпротивата идва от нас самите, а не идва отвън и причина за нея са именно нашите убеждения. Когато в нашето под съзнание се появят нови убеждения, пред нас ще се разкрият нови възможности. Често ние си казва, а защо не съм видял, че е възможно, ами поради ограничителните убеждения и неверието, които ние сме заложили в нашето под съзнание.
Дори и да не вярвате напълно в тях, опитайте се да създадете нужните ви убеждение. Възможностите идват с вярата, а убеждението, с търсенето и колкото повече търсите, толкова повече възможности ще намерите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар