// Вие четете...

Морал и Православие

Шеста Божия заповед.

„Лошият компромис е по-добър от добрия съдебен процес.“

Шеста Божия заповед.

Не убивай. Шестата заповед забранява убийството, тоест отнемането на живота на ближния по какъвто и да е начин. Отнемането на живота не е беззаконно убийство, когато се отнема живот по длъжност, както в случаите: – 1. Когато правосъдието наказва престъпник със смърт; – 2. Когато убиват неприятел по време на война в защита на Отечеството.
Неволния убиец не може да се смята за невинен, ако не е проявил нужната предпазливост, за да избегне неочакваното убийство; според църковните наредби във всеки един случай той има нужда от очистване на съвестта.
Освен непосредственото убийство с каквото и да е оръжие, към същото престъпление могат да бъдат отнесени и следните случаи: – 1. Когато съдия осъжда подсъдим, въпреки че му е известна невинността му; – 2. Когато някой укрие или освободи убиец и по този начин му дава възможност да извършва нови убийства; – 3. Когато някой има възможност да спаси от смърт свой ближен, но не го прави, например, ако богат човек допусне сиромах да умре от глад или лекар остави свой пациент да умре, защото не може да си плати, или някой види човек да се дави и не му окаже помощ; – 4. Когато някой изтощава подчинените си с непосилна работа и жестоки наказания и така им съкращава живота; – 5. Когато някой съкращава собствения си живот чрез невъздържание или други пороци – алкохолизъм, тютюнопушене, наркомания; – 6. Когато жена чрез аборт убива рожбата си в утробата; – 7. Евтаназия, когато лекар или близките на болния причиняват смърт на човека под уж благовидната причина да прекратят страданията му от неизлечима болест или при продължителна агония; или когато се прекъсва животът на неродено дете след открити аномалии в развитието или генетични увреждания.
Самоубийството е най-законно престъпното от всички убийства, защото ако противоречи на природата да убиеш друг, то колко по-противоестествено е да убиеш сам себе си. Нашият живот не е наша собственост, той принадлежи на Бога, Който го е дал. Разрешаването чрез дуел на частните разпри е работа на държавната власт – съда, но вместо това участникът самоволно се решава на такава постъпка, при която явна смърт заплашва и него, и съперника му. Затова в дуела се съдържат три ужасни престъпления: бунт против властта (незачитане), убийство и самоубийство.
Освен телесното има още и духовно убийство. Разновидност на духовното убийство е съблазънта, когато някой увлича свой ближен в неверие или в беззакония и с това подлага душата му на духовна смърт. Спасителят казва „Който съблазни едного от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина”. Съществуват и други видове убийство като т.н. „тънко убийство”. Към този грях в известна степен спадат всички дела и думи, които са насочени срещу любовта и несправедливо нарушават спокойствието и безопасността на ближния, и накрая, вътрешната ненавист срещу него, макар и скрита. „Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец”.
Шестата заповед повелява да се пазят, доколкото това е възможно, животът и благосъстоянието на ближния, а за да успеем ние трябва да правим следното: 1. Да помагаме на бедните; – 2. Да служим на болните; – 3. Да утешаваме скръбните; – 4. Да облекчаваме положението на нещастните; – 5. Към всички да се отнасяме с любов, кротко и назидателно; – 6. Да се помиряваме с тези, които сме разгневили; – 7. Да прощаваме обидите и да правим добро на враговете си.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар